Enviament d’ofertes i promocions de productes i servicis de Correos

Enviament d’ofertes i promocions de productes i servicis de Correos:

Si presta el seu consentiment, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic informació comercial relacionada amb la prestació, millora i actualització dels nostres productes i servicis, noves tarifes i descomptes.

Esta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En este últim supòsit implicarà el previ tractament de les seues dades amb l’objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’estes, identificar les ofertes que puguen resultar més interessants.

En qualsevol moment, podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com o a través del nostre servici d’atenció al client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l’informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment