Perfilat amb fonts externes

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà obtindre més informació sobre les seues característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes tals com registres públics, Cadastre, xarxes socials, ferramentes de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores als nostres productes i servicis i/o adaptar o escollir les ofertes dels esmentats productes i servicis que millor s’ajusten al seu concret perfil