Política de protecció de dades de verificació de correus electrònics

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (d’ara endavant, CORREOS) amb domicili social al carrer del Conde de Peñalver, 19 28006 (Madrid) i CIF número A-83052407. Per garantir la gestió adequada d’aquest tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades a qui us podeu dirigir a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com

FINALITATS I BASES LEGITIMADORES: Les vostres dades de caràcter personal seran tractades per comprovar i verificar que el correu electrònic que heu rebut en nom de Correos és veraç i informar-vos del resultat. L’interés legítim del responsable en la finalitat del tractament es basa en (i) la lluita contra el frau utilitzant la marca de Correos i (ii) evitar que els interessats es vegen perjudicats quan reben un correu electrònic en nom de Correos.

TERMINI DE CONSERVACIÓ: Les dades personals seran tractades en el moment de fer la comprovació de la veracitat del correu electrònic rebut en nom de Correos. Una vegada feta la comprovació, les vostres dades personals seran eliminades.

DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal, contractual o autorització. No es preveuen transferències internacionals de dades personals. No es duran a terme decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

DRETS: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament o portabilitat per correu electrònic a derechos.protecciondatos.telecom@correos.com; també podeu interposar una reclamació davant de l’AEPD o davant del DPO de Correos a l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com