Privacitat Ofertes i promocions d’empreses del Grup

Enviament d’ofertes i promocions d’altres empreses del Grupo Correos i per terceres empreses

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic ofertes i promocions de:

Altres empreses del Grupo Correos que presten servicis relacionats amb els sectors que pertanyen a les activitats de servicis de paqueteria, de valor afegit al servici postal, logística, màrqueting i de telecomunicació.

Altres empreses amb les quals Correos haja subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com ara telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

Esta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En este últim supòsit implicarà el previ tractament de les seues dades amb l’objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’estes, identificar les ofertes que puguen resultar més interessants.

En qualsevol moment podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com o a través del nostre servici d’atenció al client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l’informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment