Accessibilitat

Les pàgines que porten este logo indiquen una declaració deconformitatper part de l’autor o del proveïdor de contingut d’ajustar-se al Nivell AA de les Directrius d’Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C, incloent tots els punts de verificació dePrioritat 2definits a les Directrius. LesDirectrius d’Accessibilitat per al Contingut Web 1.0expliquen com fer el contingut Web accessible per a les persones amb discapacitat. Ajustar-se a estes directrius ajudarà a fer el web més accessible als usuaris amb discapacitats i beneficiarà tots els usuaris. Els proveïdors de contingut són els responsables únics de l’ús d’estos logos.