Telegrama

Enviament dels teus missatges més urgents amb la màxima fiabilitat.

ENVIA
Telegrama ENVIA

Serveis addicionals

Justificant de recepció

Et confirmem per escrit el lliurament del teu document telegràfic, perquè quede constància tant de la persona que el va rebre com la data i hora de la recollida. 

Còpia certificada

Com a remitent, quede’s una còpia autentificada de la seua comunicació enviada per Burofax o telegrama. Pot sol·licitar este servici en el moment de la imposició de l’enviament o posteriorment. Amb validesa legal davant tercers.

Proba d'entrega electrònica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Certificacions

Per a enviaments registrats, servei addicional de Certificació de lliurament perquè conste a les finalitats que calga i amb validesa legal davant tercers. 

Certificació de contingut

Et certifiquem el contingut del missatge enviat per burofax, que té valor de prova legal davant tercers. Es pot sol·licitar fins i tot cinc anys després de l’admissió de l’enviament.

Custòdia 120 mesos

Sol·licita que guardem el teu enviament durant més temps, des de 60 a 120 mesos, per si durant eixe termini necessites demanar-nos una certificació de contingut.
Registra't a Mi Oficina i selecciona si vols enviar un Telegrama Nacional o Internacional. Podràs posar un identificador a l’enviament que et permetrà gestionar-lo des del teu compte.  
Prepara el teu telegrama, redactant el text o triant algun dels missatges predefinits que oferim.
Afig els destinataris d’un en un, carregant un fitxer o reutilitzant destinataris d’enviaments anteriors, i inclou els serveis addicionals que vulgues d'este producte.
Fes el pagament amb targeta de crèdit, dèbit o PayPal o amb càrrec a contracte de Correos. 

Informació del producte

Descripció

Amb el Telegrama de Correos podràs enviar els teus missatges més urgents en tot moment i sense eixir de ta casa. L’entrega es fa davall firma del destinatari i t’enviem un avís perquè hi quede constància firmada.

A més, podràs sol·licitar una còpia certificada, tant del contingut del telegrama com de l’avís de l’entrega, amb valor de prova davant de jutges i tribunals i amb validesa legal davant de tercers. 

Modalitat d’enviament

 • Presencial, acostant-te a qualsevol oficina de Correos. Podràs realitzar el pagament amb targeta o efectiu
 • En línia i des de qualsevol part, a través del servei de Mi Oficina del nostre web. El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit.

Ja només cal que ens digues on vols que el portem:

 • Domicili del destinatari.
 • Oficines de Correos.
 • Apartat de Correos.

Garanties i terminis d’entrega

Per demora atribuïble a Correos, es torna la tarifa corresponent al Telegrama sense incloure els valors afegits.

Garanties nacionals:

 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 2 dies i màxim 6 mesos.
 • Indemnització: es torna la tarifa abonada sense incloure els servicis addicionals.
 • Condicions: el lliurament es realitzarà el mateix dia (per a enviaments admesos abans de les 13:00 i destinats a localitats amb unitats de repartiment especial) i al matí del dia hàbil següent (per a la resta d’enviaments). Queden exclosos en el còmput els dissabtes, diumenges i dies festius.
 • En el cas que es tracte d'un telegrama en línia, els terminis de lliurament només es compliran si  el procés d’admissió en línia s’ha completat abans de les 12.45 h i la destinació de l’enviament són localitats amb unitats de repartiment especial.
Garanties internacionals:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 4 mesos.
 • Indemnització: es torna la tarifa abonada sense incloure els serveis addicionals per demora atribuïble a Correos.
 • Condicions: els terminis dependran del país de destinació.

Recorda que els terminis de lliurament només es compliran si el procés d’admissió en línia s’ha completat abans de les 12.45 h i la destinació de l’enviament són localitats amb Unitats de repartiment especial.