Informes de vehicles

Consulta si el teu vehicle està correctament registrat o si té alguna incidència.

Des de

13,59 €

Informació del producte

Tipus d’informes

Existixen diverses causes per a la sol·licitud d’estos informes:

 • Comprovació de la possible adquisició del vehicle.
 • Certificació de no titularitat del vehicle per a altres administracions i entitats.
 • Verificació de dades tècniques i administratives i entitats.
 • Investigació de vehicles implicats en sinistre o col·lisió.
 • Revisió de vehicles abandonats en la via pública.

Informe Tècnic Complet

 • Informació administrativa
 • Identificació del titular
 • Municipi on està domiciliat el vehicle.
 • Historial d’ITV.
 • Quilometratge.
 • Nombre de titulars.
 • Càrregues i dades tècniques.
 • Puntuació EuroNCAP.
 • Manteniment (segons Registre de vehicles).

Informe de Vehicles al meu nom:

 • Este informe o certificat reflectirà els vehicles que consten a nom de l’interessat en el moment de la consulta.
 • Només es reflectiran les dades dels vehicles actius (que no estiguen en situació de baixa)

Preus

El preu de l’Informe de vehicles és de 13,50 € (8,50 € taxa DGT + 5 € de comissió per gestió).