Notificacions Digitals

Gestiona les notificacions de la teua empresa de manera ràpida i ordenada.

CONTRACTA
Notificacions Digitals CONTRACTA
Entra a CONTRACTAR i registra't per a generar les teues credencials d’accés: introduïx el NIF al qual vols associar les consultes de les teues notificacions.
Selecciona el pla de facturació que més t’interesse en funció del número de CIF per gestionar.
Baixa l’aplicació des de l’enllaç que t’enviem per correu electrònic.
Inclou els valors afegits que vulgues segons les teues necessitats en cada moment.

Informació del producte

Descripció

Notificacions Digitals és un servici que permet rastrejar, identificar i gestionar d’una manera centralitzada i des d’una única aplicació les noves informacions emeses electrònicament pels diferents organismes públics, perquè pugues consultar-les d’una manera ràpida i senzilla. 

D’esta manera es reduïxen els recursos i el temps necessaris per a registrar-se a cada seu electrònica i baixar de manera individual els diferents arxius, ja que permet la baixada massiva de documents per a alts volums de notificacions.

Les consultes requerixen la configuració d’un o diversos certificats electrònics associats a un CIF o NIF en l’aplicació, que residiran dins de la xarxa dels teus servidors per a garantir la teua seguretat:

• Les notificacions es baixen i emmagatzemen de manera automàtica i segura. 

• Les carpetes es creen automàticament. 

• Disposa d’un motor de cerca i etiquetatge.

• Permet una traçabilitat de l’estat de les notificacions rebudes.

Ja hi ha molt organismes integrats en este servici, encara que també se’n poden incorporar d’altres davall petició:

• TGSS Tresoreria General de la Seguretat Social

• Plataforma 060. Tots els organismes adscrits a este punt d’emissió

• DEV Adreça electrònica vial de la Direcció General de Trànsit (DGT)

• MINETUR Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

• Diputació de Biscaia (Oficina Virtual d’Hisenda i Finances)

• Diputació Foral de Guipúscoa

• Administració de Justícia del País Basc

• Generalitat de Catalunya (GENCAT-OVT)

Si vols sol·licitar un estudi personalitzat per a incloure altres organismes públics addicionals, escriu-nos a soporte.digital@correos.com indicant-nos els noms de cada organisme.

Des de Correos analitzem la viabilitat de centralitzar eixes notificacions juntament amb les de la resta d’organismes públics que es troben ja configurats dins del servici bàsic, per un cost addicional.

Per a rebre les notificacions electròniques dels diferents organismes públics has de disposar d’un certificat electrònic que estiga donat d’alta. Si no en tens, pots dirigir-te a qualsevol oficina de Correos per a fer una verificació del teu DNI i generar un certificat electrònic que podràs utilitzar per a consultar les notificacions electròniques rebudes i pendents de baixar.

El servici és bidireccional, de manera que permet les comunicacions digitals des de les empreses a les administracions públiques dins de la mateixa ferramenta. Així, podràs presentar escrits i documents a les administracions públiques de manera telemàtica, tant per a respondre a les notificacions electròniques rebudes com per a presentar qualsevol tipus de document a tall d’oficina d’inscripcions virtual. La presentació dels documents té plena validesa oficial, ja que utilitza l’aplicació REC - Registre Electrònic Centralitzat del Ministeri.

D’altra banda, possibilita la creació i configuració de diferents usuaris amb diferents rols per a restringir els permisos d’accés i ús de l’aplicació, així com definir grups d’usuaris que compartisquen alguna característica a fi de facilitar l’assignació de tasques comunes:

• Ser els responsables de certes notificacions.

• Encarregar-se de la recepció de certs grups de notificacions.

A més, per a assignar notificacions de manera massiva o remetre els fitxers per correu electrònic és possible assignar la tasca de gestor a un usuari o grup d’usuaris, de manera que tinguen permís per a visualitzar i gestionar les notificacions sense necessitat de disposar d’un certificat electrònic. 

Preu

Este servici oferix els bons de NIF següents (impostos no inclosos) perquè tries el que més s’ajuste a les teues necessitats:

• Bo 1 NIF: 27€ a l’any.

• Bo 3 NIF: 78€ a l’any.

• Bo 6 NIF: 144€ a l’any.

Si vols sol·licitar un altre tipus de bo amb més volum de NIF, escriu-nos a soporte.digital@correos.com

Per a grans corporacions, este servici es presta mitjançant la firma d’un contracte amb Correos. Prèviament presentarem una oferta personalitzada en funció dels volums de notificacions gestionades.

Consulta les nostres tarifes tarifes.