Servicis ORVE

Registre i enviament instantani dels teus documents a les Administracions públiques del país. MÉS INFO
Servicis ORVE MÉS INFO

Informació del producte

Descripció

Este servici permet a les ciutadans el registre i enviament instantani de documents digitalitzats a les Administracions públiques del nostre país.

Els documents són remesos a l’administració de destí en format electrònic, una vegada han sigut escanejats i degudament acarats pels professionals de Correos a fi de garantir la validesa de la digitalització.

Per a enviar un document a través d’este servici només has d’anar a qualsevol oficina de Correos amb l’original que desitges registrar i remetre a una Administració pública.

Des de Correos ens encarreguem de transmetre la documentació presentada, limitant-nos a deixar constància de l’entrada dels documents en l’aplicació de registre i remetent-los a la unitat de l’Administració competent, a través del servici.

És per això que les nostres oficines no poden ser dipositàries dels originals o còpies dels documents presentats, per qüestions de seguretat i compliment de la LOPD.

Prepara la teua documentació

Comprovant el format del qual permeta l’escaneig:

  • Format A4, al descobert i amb vores llises. Recorda que no realitzarem fotocòpies de documents d'una mida més gran que A4 ni de qualsevol altre element que puga posar en risc la veracitat del document original.
  • No s’admetran documents electrònics.
  • A les oficines de Correos no es manipularà cap tipus d’enquadernació per a deixar els fulls solts.
  • No es digitalitzarà cap document que, per la seua naturalesa o estat, puga posar en risc la seua integritat en el moment de la digitalització (paper ceba, cartó, etc).
  • Tot document presentat serà considerat com a original.
  • Des de Correos no ens responsabilitzem de digitalitzar un document que estiga exempt per naturalesa jurídica o qualsevol altra. 

Indica si desitges acompanyar documentació física al registre electrònic, així com altres elements no escanejables com CD o USB. En este cas, t’oferim la possibilitat de remetre estos objectes mitjançant l’enviament adjunt d’una Carta Certificada, a la qual s’aplicaran les tarifes establides per a eixe producte.

A més, i com a valor afegit al servici, s’incorporarà el codi CD de Correos en l’apartat comentaris de l’annex del fitxer adjunt en "Servici de Registre Virtual Electrònic amb l’Administració (ORVE)" perquè l’administració de destinació puga traçar l’estat de l’esmentat certificat.

Digitalitzem el document, una vegada estiga tot preparat, mitjançant els escàners disponibles a l’oficina.

Revisem el contingut de totes les pàgines, garantint la seua qualitat, que siguen llegibles i que es corresponguen amb els originals presentats.

Realitzem la facturació a través de l’aplicació d’admissió de Correos, utilitzant els conceptes i tarifes definits a l'efecte.

Accedim al Portal "Registre Electrònic per a les Administracions Públiques del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, on registrem la documentació digitalitzada i completem tant les dades de la teua empresa com els de l’organisme destinatari.

És per això que ens has d’indicar el codi DIR-3 de la unitat tramitadora destinatària. Si no el coneixes, des de Correos provarem de fer la identificació exacta amb els nostres motors de cerca. Si no es trobara la denominació exacta, podríem remetre'l igualment a la unitat superior de tramitació dins de l’Administració amb igual validesa jurídica.

Finalment, l’enviament es firmarà electrònicament per Correos, garantint així al procés d’admissió del Registre, i t’emetem un resguard oficial com a certificació del registre realitzat.