Correos Modify

Modifica fàcilment l’entrega de l’enviament. T’enviem un SMS o correu electrònic amb la informació del teu enviament per a comunicar-te la data de l’entrega i un enllaç des del qual pots gestionar els canvis que l’ecommerce et permeta. També pots modificar-lo des de l’app de Correos.

Amb este servici pots modificar fàcilment l’entrega de l’enviament per a ajustar-la a les teues necessitats en temps real. Les modificacions que pots fer són:

  • Modificar l’adreça d’entrega: sempre que la nova adreça estiga dins de la mateixa província.
  • Modificar el tipus d’entrega per entregar a l’oficina: per defecte, apareixeran les oficines que estan al codi postal de l’entrega de l’enviament, encara que es pot elegir qualsevol codi postal que es trobe dins de la mateixa província.
    L’enviament estarà disponible a l’oficina durant 15 dies, o el que el remitent haja parametritzat en el preregistre.
  • Modificar el tipus d’entrega per entregar en un CityPaq: per defecte, apareixeran els CityPaq públics que estan al codi postal de l’entrega de l’enviament, encara que es pot elegir qualsevol codi postal que es trobe dins de la mateixa província.
    Per a elegir un CityPaq privat només has d’introduir-ne el codi.

El servici Modify està disponible per a tots els enviaments de paqueteria nacional amb entrega domiciliària.

T’enviem un SMS o correu electrònic amb la informació del teu enviament per a comunicar-te la data de l’entrega i un enllaç des del qual pots gestionar els canvis que l’ecommerce et permeta. També pots modificar-lo des de l’app de Correos.

Sempre que sol·licites una modificació o reexpedició, el nostre sistema de gestió integral d’enviaments demanarà que es torne a etiquetar l’enviament, de manera que totes les modificacions queden reflectides a l’etiqueta. 

Una vegada l’enviament estiga en repartiment, no es poden fer canvis.