Importació a les Canàries

A Correos ens encarreguem dels teus tràmits duaners.

Qualsevol mercaderia que s’introduïx a les Canàries està subjecta a tràmits duaners d’importació, amb independència que l’importador siga empresa o particular i sense importar la finalitat a què es destine l’enviament.

Els procediments d’importació diferixen segons la procedència, el valor i el tipus de la mercaderia:

  • Importació per procediment ordinari (DUA ordinari): si el teu enviament amb mercaderia procedix de Ceuta, Melilla o països no pertanyents a la Unió Europea i la importació està subjecta a controls previs de seguretat, controls paraduaners, impostos especials o AIEM.
    • Cal tramitar un DUA ordinari presentat davant de l’AEAT, sempre que el valor de la mercaderia supere el valor de 150€ o si el valor és inferior a 150€, la mercaderia es trobe subjecta a controls de seguretat (sanitat, farmàcia, fitosanitaris etc.), es tracte de mercaderia subjecta a IE o AIEM o l’enviament continga perfums o colònies.
  • Importació per procediment simplificat (DUA simplificat): si l’enviament amb mercaderia procedix de Península i les Balears o de qualsevol país de la Unió Europea.
    • Cal tramitar un DUA simplificat presentat davant de l’AEAT/ATC, sempre que el valor de la mercaderia supere els 150€ o si el valor és inferior a 150€, la mercaderia es trobe subjecta a control fitosanitari, es tracte de mercaderia subjecta a IE o AIEM o siguen perfums o colònies.
Importació per procediment simplificat (DUA simplificat) Importació per procediment ordinari (DUA ordinari)