Importació a les Canàries

A Correos ens encarreguem dels teus tràmits duaners.

Qualsevol enviament que s’importe a Canàries està subjecte a tràmits duaners d’importació amb independència del seu origen, del valor o naturalesa del seu contingut, o de la condició del destinatari o del remitent.

Els procediments d’importació pot diferir segons la procedència (UE / no UE), el valor i el tipus de la mercaderia: 

 

Importació per H1 / DUA amb alguna de les circumstàncies següents:

 • Valor del contingut de l’enviament superior a 150 €
 • Mercaderia subjecta a impostos especials o AIEM
 • Mercaderia subjecta a controls paraduaners (sanitat, farmàcia, SOIVRE, fito, etc.)
 • Enviaments que contenen perfums o colònies amb independència del seu valor 

El destinatari ha de pagar, a més de les tarifes de Correos per les diferents gestions duaneres, els tributs següents, sempre que siga procedent:

 • Aranzels a la importació
 • IGIC
 • AIEM
 • Impostos especials

 

El pagament d’estes quantitats s’ha de fer abans de l’entrega de l’enviament i el pot fer el destinatari a qualsevol oficina de Correos o mitjançant transferència bancària.

 

Importació d’“enviament d’escàs valor” / H7 amb alguna de les circumstàncies següents:

 • Valor de la mercaderia inferior o igual a 150 €
 • Mercaderia no subjecta a impostos especials o AIEM
 • Mercaderia no subjecta a controls paraduaners (sanitat, farmàcia, SOIVRE, fito, etc.)
 • Enviaments que no contenen perfums o colònies amb independència del seu valor