Importació a la Península i les Balears

Rep els teus enviaments sense complicacions.

Qualsevol enviament que s’importe a Espanya està subjecte a tràmits duaners d’importació amb independència del seu origen, del valor o la naturalesa del seu contingut o de la condició del destinatari o del remitent.

Si l’enviament que esperes té destinació a la Península o les Balears i procedix de les Canàries, Ceuta i Melilla o d’un país no pertanyent a la Unió Europea es pot tramitar de diverses maneres:

Declaració simplificada per a enviaments d’escàs valor (Baix valor H7), sempre que es complisquen els requisits següents :

  • Valor del contingut de l’enviament que no excedisca de 150 €
  • Mercaderia no subjecta a impostos especials (tabac, alcohol, etc.)
  • Mercaderia no subjecta a controls paraduaners (sanitat, farmàcia, etc.)

El destinatari s’ha de fer càrrec del pagament  de l’IVA en el comerç electrònic (sempre que mitjançant l’operador postal d’origen no s’haja comunicat de manera telemàtica que l’enviament es troba davall règim IOSS), a més de la tarifa de Correos. 

El pagament d’estes quantitats el pot fer el destinatari mitjançant el web www.adtpostales.com o mitjançant l’app de Correos abans de l’entrega de l’enviament, o en efectiu a l’entrega de l’enviament.

Importació per procediment ordinari (DUA ordinari). Quan es presente alguna de les circumstàncies següents:

  • Valor del contingut de l’enviament superior a 150 €
  • Mercaderia subjecta a impostos especials (tabac, alcohol, etc.)
  • Mercaderia subjecta a controls paraduaners (sanitat, farmàcia, etc.)

El destinatari ha de pagar, a més de les tarifes de Correos per les diferents gestions duaneres, els tributs següents, sempre que siga procedent:

  • Aranzels a la importació
  • IVA a la importació
  • Impostos especials (tabac, alcohol etc.) 

El pagament d’estes quantitats s’ha de fer abans de l’entrega de l’enviament i el pot fer el destinatari mitjançant el web www.correosaduanas.es o mitjançant transferència bancària.

Importació per procediment simplificat (DUA simplificat) Importació per procediment ordinari (DUA ordinari)