Es tramita per procediment ordinari la importació de qualsevol enviament valorat per sobre de 150€ o que continga mercaderia de valor inferior a esta quantitat, però estiga subjecta a impostos especials (alcohol o tabac) o controls fronterers de seguretat (sanitat o farmàcia), així com aquells enviaments amb un valor superior a 22€ i l’importador o destinatari dels quals siga una empresa.

En estos casos, l’enviament pot estar subjecte al pagament d’aranzel, de l’IVA corresponent i dels impostos especials que es requerisquen.

Si contractes els servicis de Correos per a fer la tramitació duanera, has d’abonar la tarifa corresponent per la tramitació del DUA ordinari, custòdia i presentació de l’enviament a la Duana, a més de la tarifa corresponent als tràmits de seguretat fronterera que calga realitzar quan la Duana així ho requerisca (sanitat, farmàcia o CITES).

No obstant això, t’enviarem prèviament el pressupost amb tots els gastos que has d’abonar.

Pots designar Correos com el teu representant davant de la Duana per a despatxar l’enviament i rebre'l al domicili còmodament sense necessitat de desplaçaments. Rebràs una comunicació denominada “Duana Avís d’Arribada” on se t’informarà de tres alternatives possibles per a despatxar el teu enviament davant de la Duana:

A través de Correos, aportant la documentació per internet o enviant-la per carta:

 • Pel web: en introduir el número de l’enviament, un assistent anirà sol·licitant les dades necessàries per a omplir el document que apareix al revers. D’esta manera, disposarem de tota la informació necessària i correcta per a tramitar l’enviament com més prompte millor. No cal disposar de certificat ni de firma digital.

Per a la gestió d’importació s’ha d’escanejar i pujar al web:

  • Document firmat.
  • DNI de l’importador.
  • Factura de compra, en cas que el contingut de l’enviament ho siga.
  • Es pot sol·licitar algun altre document en funció de la naturalesa de la mercaderia i s’ha d’adjuntar amb la resta de documents.

 • Per carta ordinària:la tramitació pot ser més lenta que a través del web.
  S’ha d’enviar en un sobre:
  • L’Avís d’arribada omplit per les dues cares i firmat.
  • DNI de l’importador.
  • Factura de compra, en cas que el contingut de l’enviament ho siga.
  • Es pot sol·licitar algun document més en funció de la naturalesa de la mercaderia, només has d’indicar la teua adreça electrònica perquè puguem contactar amb tu en cas necessari.

Has d’enviar la documentació a l’adreça: ADT CORREOS BARAJAS. C/Alfa s/n. Centre de Càrrega Aèria Aeroport Barajas (28042, Madrid).

Quan l’hàgem rebut t’enviarem un pressupost per correu electrònic que has d’abonar mitjançant ingrés bancari en el compte de Correos, indicant en el concepte el número de pressupost que apareix al document.

A més, es detallen tots els imports que cal pagar per a importar l’enviament davant de la Duana:

 •  IVA.
 • Aranzels.
 • Impostos especials.
 • Tarifa per la gestió del DUA d’importació.
 • Tarifa per presentació a la Duana.
 • Altres imports derivats d’inspeccions.

Des de Correos comprovarem que el pagament del pressupost s’haja efectuat correctament i despatxarem l’enviament davant de la Duana.

Finalment, farem l’entrega a l’adreça que ens hages indicat perquè no hages de desplaçar-te a recollir-lo, i uns dies després rebràs per carta tota la documentació corresponent als servicis prestats i contractats amb Correos:

 • Tràmits duaners realitzats.
 • Factura de Correos.
 • Justificant de la importació (exemplar 8 del DUA d’importació).
 • Justificant de pagament a l’Agència Tributària (model 031).

Recorda que en tot moment podràs fer un seguiment de l’estat de l’enviament a través del nostre localitzador.

 A través del web:

Si ets persona física i disposes de firma electrònica, pots fer la importació a través d’un formulari, només ens has d’aportar el document de llevant de l’Agència Tributària (AEAT) a través del web que et facilitarà la Duana una vegada hages complit tots els tràmits i abonat els imports.

A més, en el moment de l’entrega has d’abonar els gastos de gestió i manipulació: 5,88€ IVA inclòs.

 A través d’un altre agent de Duanes:

Ha d’aportar el document de llevant de l’AEAT a través del web, a més d’abonar a Correos els gastos corresponents per cessió de documents i custòdia i tractament dels enviaments.

La Duana té potestat per a inspeccionar o retindre els enviaments amb mercaderies i per a aplicar els controls que considere necessaris sempre que ho crega oportú. 

Duana Avís d’Arribada Autorització