Es tramita per H1 qualsevol enviament valorat per damunt de 150 € i tots aquells que continguen mercaderia de valor inferior a eixa quantitat, però estiguen subjectes a impostos especials (alcohol o tabac) o controls fronterers de seguretat (sanitat o farmàcia).

En eixos casos, l’enviament estarà subjecte al pagament d’aranzel, de l’IVA corresponent i dels impostos especials que es requerisquen. Així com la tarifa de Correos que corresponga.

Si contractes els serveis de Correos per a fer la tramitació duanera has d'abonar la tarifa corresponent per la tramitació del DUA, despeses de presentació a la duana, manipulació i handling, a més de la tarifa corresponent als tràmits de seguretat fronterera que calga realitzar quan la Duana així ho requerisca sobre la base de la naturalesa de la mercaderia.

No obstant això, t’enviarem prèviament un pressupost amb totes les despeses que hauràs d’abonar per a procedir al despatx de la mercaderia.

Pots designar Correos com el teu representant davant de la Duana per a despatxar l’enviament i rebre'l al domicili còmodament sense necessitat de desplaçaments. Rebràs una comunicació denominada "Avís d’arribada" on se t’informarà com procedir des del web www.correosaduanas.es.

Hauràs d'entrar i assignar l’enviament, un assistent anirà sol·licitant les dades necessàries per a omplir el document que apareix al revers. D’esta manera, disposarem de tota la informació necessària i correcta per a tramitar l’enviament com més prompte millor. No cal disposar de certificat ni de firma digital.

 • Per a la gestió d’importació s’ha d’escanejar i pujar al web la documentació següent:
  • Document “avís d’arribada” emplenat i firmat.
  • DNI de l’importador.
  • Justificant de compra i de pagament.
  • Es podrà sol·licitar algun document més en funció de la naturalesa de la mercaderia.

Quan l’hàgem rebut t’enviarem un pressupost per email que hauràs d’abonar al mateix web.

A més, es detallen tots els imports que cal pagar per a importar l’enviament davant de la Duana:

 • IVA.
 • Aranzels.
 • Impostos especials.
 • Tarifa per la gestió del DUA d’importació.
 • Tarifa per presentació a la Duana.
 • Altres imports derivats d’inspeccions.

 

Des de Correos comprovarem que el pagament del pressupost s’haja efectuat correctament i despatxarem l’enviament davant de la Duana.

Si no realitzes la tramitació per Correos:

 • Si eres persona física i disposes de firma electrònica, pots fer la importació a través d’un formulari, només ens has d’aportar el document de llevant de l’Agència Tributària (AEAT) a través del web que et facilitarà la Duana una vegada hages complit tots els tràmits i abonat els imports.

A més, en el moment de l’entrega has d’abonar les despeses associades de Correos, segons la tarifa vigent.

 • A través d’un altre agent de Duanes: Ha d’aportar el document de llevant de l’AEAT a través del web , a més d’abonar a Correos les despeses corresponents per cessió de documents i custòdia i tractament dels enviaments.

 

La Duana té potestat per a inspeccionar o retindre els enviaments amb mercaderies i per a aplicar els controls que considere necessaris sempre que ho crega oportú.