Es tramita per procediment simplificat la importació d’enviaments amb un valor de la mercaderia comprés entre 22€ i 150€, que el destinatari siga un particular i la mercaderia no estiga subjecta a impostos especials (tabac o alcohol) ni a controls de seguretat fronterera (sanitat o farmàcia).

L’objectiu de Correos és que rebes els enviaments còmodament al domicili i, per això, ens encarreguem de despatxar-lo davant de la Duana, abonant en l’acte de l’entrega tant l’IVA que corresponga com l’import de la nostra tarifa.

En les teues compres per internet és molt important que les dades que proporciones siguen correctes perquè el venedor puga omplir la documentació postal i no es produïsca cap incidència en l’entrega de l’enviament. Des de Correos t’ho portem tan ràpid com puguem.

Recorda que pots rebutjar l’enviament en el moment de l’entrega, ser tu qui despatxe els teus enviaments davant de la Duana o elegir que se n’encarregue un agent extern.

Els enviaments que continguen efectes personals utilitzats estan exempts del pagament de l’IVA a la importació, sempre que s’acredite degudament en el moment de presentar-se davant de la Duana.

De la mateixa manera, els enviaments entre particulars que continguen una mercaderia amb valor de fins a 45€ estaran obligats a la presentació del DUA i també estaran exempts del pagament de l’IVA a la importació, sempre que no responguen a una transacció comercial.  

La Duana té potestat per a inspeccionar o retindre els enviaments amb mercaderies i per a aplicar els controls que considere necessaris sempre que ho crega oportú.