ENVIAR ONLINE

Envía documentos desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar con la misma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urgente y segura

Enviar Burofax Online

Carta

Envía una carta digital, ordinaria o certificada

Enviar Carta Digital

Tarjeta Postal

Enviar postales digitales a través de internet

Enviar Postal Digital

PREPARAR ENVIOS

Imprime tus etiquetas y paga tus envíos antes de ir a tu oficina de Correos

Paq Premium

Entrega en 24/48 horas, según origen destino

Preparar Paq Premium

Carta Certificada

Garantiza la recepción mediante firma

Prepara tu Carta certificada nacional

Notificaciones Administrativas

Servicio indicado para comunicaciones legales

Prepara las Notificaciones

PODEMOS AYUDARTE

Emisiones

Emisión

CENTENARIO REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

  • Fecha de emisión: 14/10/2009
  • Procedimiento de Impresión: Calcografía y Offset
  • Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente
  • Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm. (vertical)
  • Efectos en pliego: 50
  • Efectos en Talonario: 50
  • Talonarios: 320.000 de cada motivo
  • Valor postal de los sellos: 0,32 €
  • Tirada: 320.000 de cada motivo
  • Dentado: 13 3/4

Un timbre consacré au ‘Centenaire de la Fédération Espagnole de Football’ vise à commémorer le long parcours suivi par cet organisme chargé de la gestion du football en Espagne.

La ‘Fédération Espagnole de Football’ (RFEF en espagnol) est fondée en 1909 sous le nom de “Fédération Espagnole de Clubs de Football”. Au cours de ses premières années, d’autres fédérations ont été parallèlement instaurées. Néanmoins, le 30 juillet 1913 on établit que ces fédérations soient unifiées sur la requête du Roi Alphonse. Une nouvelle et définitive organisation voit le jour sous le nom de ‘Fédération Espagnole de Football’. Parmi les sujets abordés lors de son assemblée constitutive, les principes qui règlent le Championnat d’Espagne sont mis en place, ainsi que l’institutionnalisation des championnats organisés par les fédérations régionales, préalables à la Coupe d’Espagne de Football (Coupe du Roi). En 1914, la RFEF devient membre de l’organisation internationale FIFA et donne feu vert en 1920 à la création d’une sélection espagnole qui participerait aux Jeux Olympiques tenus à Anvers (Belgique) cette année-là.

D’après son statut, la RFEF est un organisme privé à utilité publique et à but non lucratif, qui s’occupe de ‘la gestion, l’administration, l’organisation et la réglementation du football dans tous ses modalités’. En effet, parmi ses nombreuses compétences, elle est chargée de promulguer des règlements, d’exercer le contrôle sur les compétitions officielles et toute autre activité organisée au niveau national, de représenter les organisations internationales FIFA et UEFA en Espagne, de représenter l’Espagne aux championnats internationaux, de sélectionner les joueurs faisant partie des équipes nationales, ainsi que de promouvoir, désigner et qualifier les arbitres et les entraîneurs. Sous la coordination et la tutelle du Conseil supérieur pour le sport d’Espagne, la RFEF collabore, parmi d’autres, dans la formation des techniciens sportifs, ainsi que dans les contrôles antidopage.

Le timbre affiche l’image d’un joueur avec un ballon de football, accompagné du logo commémorant le centenaire.

CENTENARIO REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

A Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fundouse en 1909 baixo o nome de Federación Española de Clubs de Footbol. Os primeiros anos da sociedade correron en paralelo coa creación doutras federacións, ata que en 1913, e por solicitude do rei Afonso XIII, se acordou a unificación destas na reunión que tivo lugar o 30 de xullo de 1913 en Donostia. A nova entidade nacía definitivamente co nome de Real Federación Española de Fútbol. Entre os temas tratados na asemblea constitutiva figuran as bases para rexer o Campionato de España e a institucionalización dos campionatos organizados polas federacións rexionais como fase previa á Copa do Rei. En 1914, a RFEF ingresou no organismo internacional da FIFA e en 1920 aprobou a creación dunha selección española para poder participar nos Xogos Olímpicos de Amberes (Bélxica) que tiveron lugar ese mesmo ano.

Segundo os seus estatutos, a RFEF é unha entidade privada, de utilidade pública e sen fin de lucro á que corresponde “o goberno, administración, xestión, organización e regulamentación do fútbol en todas as súas especialidades”. Entre as súas numerosas competencias figuran a de exercer a potestade de ordenanza; controlar as competicións oficiais de ámbito estatal; representar as organizacións internacionais da FIFA e UEFA en España, así como representar a España nas competicións internacionais; seleccionar os futbolistas que integran os equipos nacionais, e fomentar, titular e cualificar aos árbitros e adestradores. Baixo a coordinación e a tutela do Consello Superior de Deportes, encárgase de cualificar e organizar as actividades e competicións oficiais de ámbito estatal, colabora na formación de técnicos deportivos e na prevención e control do uso de sustancias prohibidas, entre outros puntos.

O selo representa a figura dun xogador cun balón de fútbol e o logotipo do evento que se conmemora.

Compártelo en tus redes