ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Emissions

Emissió

CUERPOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO

  • Data d'emissió: 12/11/2012
  • Procediment d'impressió: Offset
  • Paper: Estucado, engomado, fosforescente
  • Mida del segell: 40,9 x 28,8 mm. (horizontales)
  • Efectes en plec: 50
  • Valor postal dels segells: 0,85 €
  • Tiratge: 300.000 de cada motivo
  • Dentat: 13 3/4
  • Data d'edició: 12/11/2012

Entre els treballadors al servei de l’Estat, que desenvolupen funcions d’interès general per a la societat, hi ha el Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat i el Cos Superior d’Interventors i Auditors de l’Estat. Als dos grups de professions, funcionaris de l’Administració pública, es dediquen aquests segells, que reprodueixen els emblemes oficials de les seves respectives associacions professionals

CUERPOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO

El Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat és un cos generalista que duu a terme tasques de gerència pública, en contraposició als cossos especials o facultatius que fan funcions específiques, com ara el Cos d’Advocats de l’Estat, el Cos d’Enginyers de Camins o el Cos d’Estadístics Facultatius, entre altres. L’any 1984, quan va entrar en vigor la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, va prendre aquesta denominació i s’hi van integrar els funcionaris que pertanyien al Cos de Tècnics d’Informació i Turisme i el Cos de Tècnics de l’Administració Civil de l’Estat, coneguts amb l’acrònim TAC. Està adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i els seus professionals realitzen funcions de direcció, gestió i supervisió de les polítiques públiques, i doten l’Administració d’un entramat comú que facilita l’articulació dels seus diversos sectors. Desenvolupen la seva feina a ministeris, delegacions i subdelegacions del Govern, la Unió Europea i ambaixades. Una de les característiques del Cos és l’existència de quatre branques diferents: jurídica, de ciències socials, econòmica i tècnica.

CUERPOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO

El Cos Superior d’Interventors i Auditors de l’Estat s’adscriu, igualment, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Té establertes de manera exclusiva funcions com ara: el control de l’activitat economicofinancera del sector públic; la direcció de la comptabilitat pública; l’auditoria i el control financer, i el control d’ingressos públics. A aquest Cos li correspon l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat, treballs al Tribunal de Comptes i informes sobre els fons comunitaris, modificacions de crèdit i dèficit públic. Les seves tasques es desenvolupen en la Intervenció General de l’Estat, en intervencions delegades dels ministeris, organismes autònoms, ens públics i organismes internacionals.

Comparteix-lo a les teves xarxes