ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Emissions

Emissió

CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

  • Data d'emissió: 18/06/2012
  • Procediment d'impressió: Offset
  • Paper: Estucado, engomado, fosforescente
  • Mida del segell: 28,8 x 40,9 mm (vertical)
  • Mida del full bloc: 79,2 x 105,6 mm (vertical)
  • Valor postal dels segells: 0,85 €
  • Tiratge: 300.000
  • Dentat: 13 ¾

L’any 1881, i a l’empara del Reial Decret pel qual es va crear la Direcció General del Contenciós, va néixer el Cos d’Advocats de l’Estat. Per commemorar l’efemèride, es posa en circulació un segell que reprodueix el logotip oficial d’aquest cos centenari.

40620121

El Cos d’Advocats de l’Estat és l’òrgan directiu dels serveis d’assistència jurídica a l’Estat i a altres institucions públiques. Li correspon l’assessorament, la representació i la defensa en judici de l’Estat i dels seus organismes autònoms, i també, de la resta d’entitats i organismes públics, societats mercantils estatals i fundacions amb participació estatal. Una altra de les funcions que té encomanades fa referència a l’assistència jurídica en matèria de dret de la Unió Europea (UE), la representació i la defensa del regne d’Espanya davant dels òrgans jurisdiccionals de la UE, el Tribunal dels Drets Humans, i davant de qualsevol altre òrgan internacional competent en matèria de salvaguarda dels drets humans. Així mateix, li correspon la promoció de treballs d’investigació i l’organització d’activitats que tinguin com a finalitat l’estudi, la difusió i la formació del personal. Per acabar, un altre dels afers que té encomanats fa referència a la gestió econòmico-financera i pressupostària del Servei Jurídic de l’Estat.

Per representar i defensar el regne d’Espanya davant els òrgans jurisdiccionals de la UE, els advocats de l’Estat són nomenats expressament pel Ministeri de Justícia segons proposta del d’Afers Exteriors i Cooperació.

Els advocats de l’Estat s’integren a l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, al capdavant de la qual hi ha l’advocat general de l’Estat, i estan adscrits al Ministeri de Justícia. Formen el bufet més gran del país.

L’accés al cos es fa per oposició entre llicenciats en dret. Poden utilitzar l’uniforme del cos i quan actuen davant els jutjats i tribunals han d’utilitzar la toga i dur la placa i la medalla institucional.

Comparteix-lo a les teves xarxes