Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Emisións

Emisión

CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

  • Data de emisión: 18/06/2012
  • Procedemento de Impresión: Offset
  • Papel: Estucado, engomado, fosforescente
  • Tamaño do selo: 28,8 x 40,9 mm (vertical)
  • Tamaño da folla bloque: 79,2 x 105,6 mm (vertical)
  • Valor postal dos selos: 0,85 €
  • Tiraxe: 300.000
  • Dentado: 13 ¾

En 1881, e ao amparo do Real decreto polo que se creaba a Dirección Xeral do Contencioso, nacía o Corpo de Avogados do Estado. Para conmemorar a efeméride, ponse en circulación un selo que reproduce o logotipo oficial deste corpo centenario.

40620121

O Corpo de Avogados do Estado é o órgano directivo dos servizos de asistencia xurídica ao Estado e a outras institucións públicas. A el correspóndelle o asesoramento, a representación e a defensa en xuízo do Estado e dos seus organismos autónomos, así como das demais entidades e organismos públicos, sociedades mercantís estatais e fundacións con participación estatal. Outra das funcións encomendadas fai referencia á asistencia xurídica en materia de Dereito da Unión Europea (UE), a representación e defensa do Reino de España ante os órganos xurisdicionais da UE, Tribunal de Dereitos Humanos e ante calquera outro órgano internacional competente en materia de salvagarda dos dereitos humanos. Así mesmo, correspóndelle a promoción de traballos de investigación e a organización de actividades que teñan como fin o estudo, a difusión e a formación do persoal. Finalmente, outro dos asuntos encomendados refírese á xestión económico-financeira e orzamentaria do Servizo Xurídico do Estado.

Para a representación e defensa do Reino de España ante os órganos xurisdicionais da UE, os avogados do Estado son nomeados expresamente polo ministro de Xustiza, a proposta do de Asuntos Exteriores e Cooperación.

Os avogados do Estado intégranse na Avogacía Xeral do Estado-Dirección do Servizo Xurídico do Estado, a cuxa fronte está o avogado xeral do Estado e están adscritos ao Ministerio de Xustiza. Forman o maior bufete do país.

O acceso ao corpo faise por oposición entre licenciados en Dereito. Poden utilizar o uniforme do corpo e cando actúan ante os xulgados e tribunais deben usar a toga e levar a placa e a medalla institucional.

Compárteo nas túas redes