ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

  • Podem ajudar-te?
Ayudarte a traspasar fronteras

Seguiment trameses en tràmit d'importació

A tota hora, es podrà fer un seguiment de l’estat de la tramitació de la tramesa a través del nostre localitzador de trameses.

1. En tràmit d’importació – Emès l’avís al destinatari
2. Rebuda la documentació del destinatari
3. Enviat el pressupost del tràmit d’importació
4. Rebuda la transferència – Fent-se el tràmit d’importació
5. Finalitzada la tramitació d’importació – Tramesa en curs cap al destinatari
6. Finalitzada la tramitació d’importació – Tramesa lliurada al destinatari
7. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat perquè és un article prohibit
8. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat perquè és un article subjecte a restriccions
9. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat perquè no és possible contactar amb el destinatari
10. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat al país d’origen per altres motius

1. En tràmit d’importació – Emès avís al destinatari
Es rebrà una comunicació Aduana Aviso de llegada   PDF  (148 Kb) al domicili en què s’indicaran els passos que cal seguir per al despatx previ de la tramesa davant de la duana i procedir al seu lliurament. Si s’autoritza, Correos pot fer tots els tràmits necessaris (aportant la documentació i les dades que s’indiquin). 
Si passen dos o tres dies i no s’ha rebut la comunicació, pot ser que Correos no disposi de les vostres dades correctes; en aquest cas, es pot sol·licitar a través d’aquest formulari perquè se n’enviï una altra.

2. Rebuda la documentació del destinatari
Correos ha rebut satisfactòriament la documentació sol·licitada i, si és correcta, elaborem un pressupost en què s’indiquen tots els tràmits duaners que la mercaderia ha de complir en funció de les seves característiques i costos associats. Si s’està d’acord amb aquest pressupost, cal seguir les instruccions indicades en aquesta comunicació i, previ pagament dels imports, Correos continuarà amb el procés de despatx d’importació.

3. Enviat el pressupost del tràmit d’importació
Ja hem enviat a les dades de contacte proporcionades (adreça electrònica, etc.) el pressupost per procedir a la importació.

El pressupost remès inclourà aranzels, impostos especials i IVA a la importació, a més dels honoraris de Correos per la gestió i la tramitació del DUA d’importació, així com per la gestió dels permisos paraduaners (sanitat, farmàcia, etc.) que siguin obligatoris en funció de la mercaderia a importar.

Si no es rep el pressupost, pot ser que Correos no disposi de les dades correctament; en aquest cas es pot sol·licitar que tornem a enviar la comunicació en aquest formulari.

4. Rebuda la transferència – Fent-se el tràmit d’importació
Hem rebut correctament la transferència realitzada amb els imports indicats en el pressupost. Fins que no es comprova que el pagament està realitzat, Correos no pot despatxar la importació davant de la duana espanyola.
 

Un cop rebuda la transferència, el termini per despatxar la mercaderia pot variar segons els casos. En general serà de dos dies hàbils, tret que per la naturalesa de la mercaderia aquesta hagi de passar alguna inspecció especial amb caràcter previ a la presentació del despatx d’importació (per exemple, inspecció de sanitat, farmàcia, etc.), i en aquest cas la tramitació es pot demorar fins a una setmana.

5. Finalitzada la tramitació d’importació – Tramesa en curs cap al destinatari
La tramitació de la tramesa ha finalitzat satisfactòriament i està en procés de lliurament al domicili.

6. Finalitzada la tramitació d’importació – Tramesa lliurada al destinatari
Indica que l’usuari ha decidit realitzar els tràmits d’importació pels seus propis mitjans (o a través de persona autoritzada) i que la tramesa ha estat lliurada.


7. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat perquè és un article prohibit
La mercaderia que conté la tramesa no ha estat autoritzada per a la seva importació perquè es tracta d’una mercaderia prohibida, una vegada realitzats els controls fronterers de seguretat (sanitat, farmàcia, etc.).

Correos, per indicació de la duana, retornarà la tramesa al seu origen. 


En el cas que s’hagin pagat impostos, aranzels i honoraris de Correos a través del pressupost, Correos retornarà les quantitats abonades al compte des d’on es va efectuar l’ingrés.


És responsabilitat del destinatari conèixer quines són les condicions d’importació de totes les mercaderies (prohibicions, restriccions, limitacions etc.) i informar-se sobre els documents que poden ser exigits a la seva arribada, així com de disposar, si escau, de factura comercial, certificat d’origen, llicències, així com autoritzacions especials per als controls fronterers esmentats abans, etc.

8. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat perquè és un article subjecte a restriccions
La mercaderia que conté la tramesa no ha estat autoritzada per a la seva importació perquè no compleix les condicions exigides per les autoritats per a la seva importació. Correos, per indicació de les autoritats duaneres, retornarà la tramesa a l’origen. 


En cas que s’hagin pagat impostos i aranzels, aquests imports es retornaran mitjançant transferència bancària al mateix compte des d’on es va efectuar l’ingrés.
Conèixer les condicions d’importació i informar-se sobre els documents que poden ser exigits a l’arribada de la mercaderia és responsabilitat del destinatari.

9. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat perquè no és possible contactar amb el destinatari
Ha expirat el termini establert i comunicat en l’avís d’arribada per a la realització dels tràmits duaners.

La majoria de les vegades això ocorre perquè el destinatari no ha aportat tota la informació o documentació sol·licitada, o bé perquè no ha fet l’ingrés del  Presupuesto   PDF  (297 Kb) que se li va enviar, de manera que Correos no pot fer la importació i la tramesa s’ha de retornar a l’origen. 
És important saber que en les compres per Internet cal proporcionar  correctament totes les dades de contacte al venedor en línia, que serà el remitent de la tramesa, a fi que empleni correctament i veraçment tota la documentació postal i les factures corresponents que han d’acompanyar la tramesa (dades de contacte del remitent i destinatari, dades de la tramesa, quantitat d’objectes, descripció detallada del contingut, valor de cadascuna, factures, classificació aranzelària del contingut, si es coneix, origen de les mercaderies etc.)

10. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat al país d’origen per altres motius
La tramesa ha estat retornada per altres motius com, per exemple, perquè el destinatari l’ha refusada o perquè ha estat reclamada pel país d’origen.