ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Medio ambiente

POSTLowCIT

El projecte

Logo-POSTLowCIT-UE

POSTLowCIT és un projecte CEF (Connecting Europe Facility) promogut i finançat per la Unió Europea l’objectiu del qual és el desenvolupament d’un servei de repartiment de mercaderies de Correos més eficient i sostenible, mitjançant l’ús de vehicles propulsats amb energies alternatives, la qual cosa contribuirà a reduir les emissions, principalment de CO2 i òxids de nitrogen (NOx), i disminuir el soroll associat al trànsit, tant urbà com de llarga distància, tot mantenint els estàndards de qualitat.

El projecte es compon de tres parts, contemplades en l’estudi de viabilitat: el desenvolupament d’un sistema de control de distribució que garanteixi unes connexions d’última milla fluides, el desplegament de vehicles elèctrics i tecnologies de tracció de menors emissions (autogàs) per a les llargues distàncies.

EsquemaPOSTLowCIT UE

Els objectius

Per assolir l’objectiu principal de POSTLowCIT amb èxit, s’han identificat diverses fites específiques:

A. Incorporar vehicles elèctrics en l’última milla, la qual cosa contribuirà a configurar un sistema de lliurament de mercaderies amb baixes emissions de CO2 i NOx i de soroll, aconseguint una millora en la qualitat de l’aire.

B. Potenciar el desplegament d’autogàs i promoure’n l’impuls com a combustible alternatiu per al transport de llarga distància.

C. Desenvolupar un model de xarxa de distribució més eficient, que aprofiti la tecnologia punta, la qual cosa permetrà eliminar els colls d’ampolla crítics a la xarxa de transport de mercaderies.

Els pilots

Per a la consecució dels objectius, es realitzaran diverses proves pilot en el marc de la xarxa transeuropea de transports (TEN-T), en concret, a les ciutats de Madrid, Barcelona, València i Sevilla, i les connexions per carretera que les uneixen.

LocalizacionVehiculoElectricoCorreosPOST

En primer lloc, s’implantaran en l’operativa real de Correos vehicles propulsats amb energies alternatives per tal de disminuir l’ús de combustibles fòssils i, per tant, les emissions de CO2 i NOx, així com per reduir els nivells de soroll a les zones urbanes.

Per a fer-ho, s’obtindran dades en temps real de vehicles elèctrics que inclouen també les seves estacions de càrrega intel·ligent i de camions propulsats per gas liquat del petroli (GLP), que s’implantaran en les rutes de llarga distància.

El projecte inclou també el desenvolupament d’un sistema d’optimització avançat, que harmonitzarà les dades obtingudes del monitoratge de la flota gràcies a un sistema d’optimització de xarxes. Tot plegat permetrà augmentar l’eficiència de la xarxa, tant en l’última milla com en les rutes de llarga distància.

Participants

ParticipantesPOSTLowCIT UE

Més informació a:

INEA & POSTLowCIT

Fitxa del projecte

Universitat de Deusto

Evarm

Premsa

PieDePaginaPOSTLowCITUE