Portal de Correos - RSC

Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Responsabilidad Social Corporativa

Política de excelencia e sostibilidade

O Grupo Correos constitúese como un grupo de empresas que desenvolven as súas actividades fundamentais no mercado postal e de paquetería, onde os clientes demandan, cada vez máis, servizos de maior valor engadido que requiren unha visión cara á excelencia e a sostibilidade. Para lograr este obxectivo de acordo aos principios de honestidade, integridade e transparencia que marcan o bo goberno e que se encontran recollidos no Código de conduta da organización, a dirección do Grupo establece os seguintes compromisos:   

- Cos clientes, a través da mellora continua e a innovación dos procesos para a busca permanente da excelencia no servizo e os produtos. Desenvolvendo novas solucións integradas e adaptadas a unha sociedade cada día máis tecnificada que cubran os seus requisitos e expectativas.

- Cos grupos de interese, desenvolvendo a actividade empresarial de forma eficiente e rendible, tratando de optimizar ao máximo o uso dos recursos dispoñibles ao mesmo tempo que se xera e consolida o emprego estable.

- Coas persoas que traballan na compañía, velando pola súa saúde e seguridade no traballo, pola formación continua e o desenvolvemento persoal e profesional dos empregados. E coa sociedade, mediante a contribución activa ao desenvolvemento social e cultural da sociedade nun sentido amplo.

- Sen esquecer o ámbito do que nos ocupamos, onde traballamos pola redución da contaminación e especialmente das emisións de CO2. Tendo moi presente como a nosa actividade e o que consumimos afecta ao medio ambiente, cumprimos sempre coa lexislación de aplicación e co resto de compromisos adquiridos por Correos neste ámbito.

 

                                                  Presidente do Grupo Correos

Javier Cuesta Nuin

 

GrupoCorreos