ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Cobertures i garanties per a trameses internacionals

Si cap de les teves trameses ha patit una incidència, posem a la teva disposició la següent informació d’interès:

Demora

En les trameses internacionals, no està prevista la indemnització per demora en el lliurament, excepte per al Paq Premium Internacional.

Deteriorament

Si una tramesa a través de Correos a un altre país és rebuda pel destinatari amb l’embalatge deteriorat, abans de signar la recepció de la tramesa, el destinatari haurà de notificar la incidència a l’empleat postal i sol·licitar que s’aixequi una acta de danys i contactar amb el remitent perquè aquest interposi la corresponent reclamació amb Correos.

Correos es reserva el dret d’avaluar si el paquet estava correctament protegit per garantir la integritat del contingut. És responsabilitat del remitent escollir i preparar el condicionament de la tramesa perquè aquesta resisteixi el procés de transport a la destinació. Durant l’admissió, el personal de Correos li pot assessorar sobre com preparar la tramesa i oferir-li  l’embalatge més adequat.

Pèrdua

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització la cobri el destinatari, haurà de presentar davant de Correos una sol·licitud signada que autoritzi la compensació al destinatari.

Les quanties de les indemnitzacions per danys o espoli són les següents:

  • En el cas d’espoli total o dany irreparable de tot el contingut de la tramesa, la indemnització seria idèntica a la de pèrdua de la tramesa, corresponent a la seva modalitat i a si està assegurada/té valor declarat o no segons les cobertures del producte.

 

  • En el cas d’espoli o deteriorament parcial, es restarà a la corresponent indemnització per pèrdua l’import del franqueig, i a partir del valor resultant es calcularà una indemnització proporcional al pes espoliat o danyat del contingut. Per procedir a la indemnització en el cas de trameses amb assegurances i valors declarats superiors a 300 euros, a més, caldrà que el remitent aporti les factures o els documents acreditatius del valor del contingut, o la factura de la reparació dels continguts danyats.

 

Àmbit Producte Terminis per poder formular una reclamació 1 Indemnitzacions 2
Mínims Màxims Pèrdua Demora

Internacional

Carta Certificada 15 6 mesos Tarifa abonada + 30 DEG3 -
Carta Certificada urgente 10 6 mesos Tarifa abonada + 30 DEG3 -
Paq Premium Internacional
(Antic EMS Postal Exprés Internacional)
7 4 mesos Tarifa abonada + 52,98 € Tarifa abonada
Paq Standard Internacional
(Antic Paquete Internacional Prioritario)
15 6 mesos Tarifa abonada + 40 DEG3 + 4,5 DEG3/kg. -
Paq Internacional Económico 25 6 mesos Tarifa abonada + 40 DEG3 + 4,5 DEG3/kg. -
Paq Light Internacional 10 6 mesos - -
Telegrama 3 4 mesos - Tarifa abonada
Burofax 3 4 mesos - Tarifa abonada
Giro Internacional 7 6 mesos - -

 

1 Des de la data d’admissió de la tramesa. Dies naturals.
2 Excepte clients amb contracte, que rebran les indemnitzacions segons les condicions que s’hi fixin.
 

3 Valor unitari del dret especial de gir (DEG) el 2018 1 DEG = 1,1950