ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Información corporativa

Vot per correu des d'Espanya

Informació de caràcter merament divulgatiu extreta de la normativa electoral general.

•  Els impresos de sol·licitud de vot per correu es troben a disposició dels electors a les oficines postals de tot Espanya.

•  Una vegada emplenat el model oficial de sol·licitud de vot per correu, l’elector el lliurarà personalment, amb caràcter gratuït, a qualsevol oficina de Correos. S’haurà de presentar l’original del document nacional d’identitat (DNI) —no serveix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia del titular—, permís (carnet) de conduir (amb fotografia) o passaport (amb fotografia) a fi que l’empleat postal pugui comprovar-ne la identitat i la signatura. S’acceptarà la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser els originals, en cap cas fotocòpies.

•  La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l’elector, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. El lliurament d’aquesta documentació es farà sempre personalment a l’interessat i al domicili assenyalat a la sol·licitud (després de dos intents fallits de lliurament al domicili, es deixarà avís d’arribada per a la seva recollida a l’oficina postal corresponent).

•  Un cop rebuda la documentació, l’elector ha de presentar el sobre model oficial adreçat a la mesa electoral, el qual ha de contenir el certificat d’inscripció en el cens electoral i el de votació en el qual s’inclourà la papereta, a qualsevol oficina postal d’Espanya. La tramesa serà cursada com a correu certificat i urgent, amb caràcter gratuït.

En cas de malaltia o incapacitat, cal acreditar-la mitjançant certificació mèdica oficial, la qual s’ha d’incloure juntament amb l’imprès de sol·licitud del vot per correu, i aquesta sol·licitud la pot efectuar, en nom de l’elector, la persona autoritzada notarialment o consularment. Cada elector només pot estar representat per una persona autoritzada i cada persona autoritzada només pot representar un elector. L’empleat de Correos que en formalitzi l’admissió recollirà tota la documentació presentada pel representant (poder notarial o consular i metge certificat oficial) per trametre-la a l’Oficina del Cens Electoral juntament amb la sol·licitud.
 

 

TERMINIS - ELECCIONS CORTES GENERALES Y VALENCIANAS
Sol·licitud de vot per correu
Del 5 marzo al 18 abril
Tramesa a l’elector de la documentació per al vot per correu per l’Oficina del Cens Electoral
Del 8 al 21 abril
Tramesa per electors del vot per correu
Del 8 al 24 abril