ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Información corporativa

Vot per correu dels electors espanyols que es trobin temporalment a l’estranger (ERTA)

Informació de caràcter merament divulgatiu extreta de la normativa electoral general

• Els electors que es trobin temporalment fora del territori nacional una vegada efectuada la convocatòria del procés electoral i que prevegin romandre en aquesta situació fins al dia de la votació hauran de sol·licitar des de l’estranger la documentació necessària per exercir el seu dret de sufragi. La sol·licitud es podrà recollir a les oficines consulars o a través del web del Ministeri d’Afers Exteriors, Unión Europea i Cooperació (www.exteriores.gob.es). L’elector ha d’estar inscrit en el Registre de Matrícula del Consolat com a no-resident. Si no ho està, podrà fer-ho en el mateix moment en què reculli l'esmentada sol·licitud o en lliurar-la.

• La sol·licitud emplenada s'ha de presentar, personalment, a les oficines consulars o seccions consulars de les ambaixades, les quals la remetran a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.

• La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral remet a l'elector al domicili a l'estranger indicat a la sol·licitud, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot.

• Un cop rebuda la documentació, els electors han d’enviar el seu vot a la mesa electoral per correu certificat i urgent.

 

TERMINIS - ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA
Sol·licitud de vot per correu
Del  5 al 30 marzo
Tramesa a l’elector de la documentació per al vot per correu per l’Oficina del Cens Electoral
Fins el 8 abril (hasta el 16 abril en caso de recursos contra la proclamación de candidaturas)
Tramesa per electors del vot per correu
Fins el 24 abril