Portal de Correos - Sol·licitud d'accés

ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Portal de transparencia

La Llei de transparència permet als ciutadans exercir el dret d’accés a la informació pública, en aquells àmbits que no estiguin coberts per la part de publicitat activa continguda en aquest portal.

Teniu a la vostra disposició, a través d’aquestes pàgines, la possibilitat d’exercir aquest dret, dins dels límits previstos legalment.

El procediment per a l’exercici del dret d’accés s’iniciarà amb la presentació de la sol·licitud corresponent, que haurà de permetre tenir constància de la identitat del sol·licitant, la informació que se sol·licita, l’adreça de contacte a l’efecte de comunicacions i, si escau, la modalitat que preferiu per accedir a la informació sol·licitada.

Per a la presentació de la sol·licitud us oferim els canals següents:

Correu postal, dirigit a l’adreça següent:

Portal de Transparència de Correos
Direcció de Relacions Institucionals i Coordinació
C/ Via Dublín, 7
28070 Madrid

- Per correu electrònic adreçat a transparencia.correos@correos.com

- Al Registre General de la seu de Correos, situat a Via Dublín, 7, 28070 Madrid, de dilluns a dijous en horari de 9.00 a 18.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00 hores.

En totes les sol·licituds haureu d’incloure el nom i dos cognoms, fotocòpia del DNI o passaport o bé signatura electrònica reconeguda en el cas de les sol·licituds enviades per correu electrònic, informació sol·licitada i adreça electrònica o adreça postal escollida per rebre la contestació.

Si el motiu de la sol·licitud és obtenir informació sobre els nostres productes, sobre una tramesa concreta o si desitgeu formular una queixa o reclamació, heu d’utilitzar el formulari de la secció “Atenció al Client”.

 

Les dades personals que ens comuniqueu a la sol·licitud d’accés a la informació pública seran tractades per la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant, “Correus”), amb CIF A-83052407 i domicili social a la via Dublín, núm. 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (Espanya), amb la finalitat de gestionar, tramitar i atendre la vostra sol·licitud d’accés a la informació pública. La base jurídica del tractament és la Llei 19/2013 i, a més, la vostra pròpia sol·licitud. Addicionalment, partint del nostre interès legítim, utilitzarem les dades, segregades i/o anonimitzades, per elaborar informes de xifres o estadístics relatius a Portal de Transparència de Correos. Les dades es podran comunicar a tercers per als que hi hagi una obligació legal. Una vegada atesa la vostra sol·licitud d’accés, o en el moment en què el tractament de les vostres dades deixi de ser necessari per a aquesta finalitat, Correos les bloquejarà i, posteriorment, les esborrarà. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat sol·licitant-ho a l’adreça postal indicada abans o a l’adreça electrònica derechos.protecciondatos.correos@correos.com.  Cal que hi adjunteu una còpia del DNI. Així mateix, us informem que podeu interposar una reclamació davant de l’AEPD. També podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) de Correos a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com. Podeu consultar tota la informació relativa al tractament de les vostres dades aquí.