Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Portal de transparencia

Solicitude de acceso

O procedemento para o exercicio do dereito de acceso iniciarase coa presentación da correspondente solicitude, que deberá permitir ter constancia da identidade do solicitante, a información que se solicita, o enderezo de contacto para os efectos de comunicacións e, se for caso, a modalidade que prefira para acceder á información solicitada.

Para a presentación da solicitude ofrecémoslle as seguintes canles:

Correo postal, dirixido ao seguinte enderezo:

Portal de Transparencia de Correos
Dirección de Relaciones Institucionales y Coordinación
C/ Vía Dublín, 7
28070 Madrid

- Por correo electrónico dirixido a transparencia.correos@correos.com

- No Rexistro Xeral da sede de Correos, situado en Vía Dublín, 7, 28070 Madrid, de luns a xoves en horario de 9.00 a 18.00 horas e venres de 9.00 a 14.00 horas.

En todas as solicitudes deberá incluír o seu nome e dous apelidos, fotocopia do DNI ou pasaporte, ou ben sinatura electrónica recoñecida no caso das solicitudes enviadas por correo electrónico; a información solicitada e o enderezo de correo electrónico ou enderezo postal elixido para recibir a contestación.

Se o motivo da súa solicitude é obter información sobre os nosos produtos, sobre un envío concreto ou se desexa formular unha queixa ou reclamación, debe utilizar o formulario da sección “Atención ao Cliente”.

 

Os datos persoais que nos comunique na solicitude de acceso á información pública serán tratados pola Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (en diante, “Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en vía Dublín n.º 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España), coa finalidade de xestionar, tramitar e atender a súa solicitude de acceso á información pública. A base xurídica do tratamento é a Lei 19/2013 e, ademais, a súa propia solicitude. Adicionalmente, con base no noso interese lexítimo, utilizaremos os datos, segregados e/ou anonimizados, para realizar informes de cifras ou estatísticos relativos ao Portal de Transparencia de Correos. Os datos poderán ser comunicados a terceiros para os que exista unha obriga legal. Unha vez atendida a súa solicitude de acceso, ou no momento en que o tratamento dos seus datos deixe de ser necesario para a citada finalidade, Correos procederá ao seu bloqueo e, posteriormente, á súa eliminación. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ou portabilidade solicitándoo ao enderezo postal arriba indicado ou ao correo electrónico derechos.protecciondatos.correos@correos.com.  Debe acompañar copia do seu DNI. Así mesmo, informámolo de que pode interpoñer unha reclamación ante a AEPD. Tamén pode contactar co delegado de Protección de datos (DPD ou DPO) de Correos a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com. Pode consultar toda a información relativa ao tratamento dos seus datos aquí.