Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Portal de transparencia

Resolucións do Consello de Transparencia e Bo Goberno

O Consello de Transparencia e Bo Goberno é o órgano independente ao que corresponde, entre outras competencias, a resolución das reclamacións presentadas polos cidadáns en materia de acceso á información pública, segundo se establece no artigo 24 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Nesta sección podes consultar todas as Resolucións emitidas polo Consello de Transparencia sobre reclamacións interpostas fronte a Correos.

R/0186/2015_Incompatibilidades persoal Correos

R/0356/2015_Alugueiro Edificio Semáforo

R/0507/2015_Contratación terminais paquetería

R/0047/2016_Subvencións a sindicatos

R/0412/2016_Información emisión selo

R/0463/2016_Dispositivos videovixilancia Correos

R/0368/2017_Información produtos Correos

R/0248/2018_Contratos laborais asinados

R/0249/2018_Situación laboral dunha empregada

R/0250/2018_N.º fotocopiadoras sindicatos

R/0364/2018_Non inclusión en Bolsa de Emprego

R/0379/2018_Listaxes definitivas Bolsas de Emprego

R/0542/2018_Contratación servizos médicos

R/0561/2018_Causas exclusión Bolsas de Emprego

R/0618/2018_Certificado forma repartición zonas mesmo distrito postal

R/0619/2018_Subvencións a sindicatos

R/0672/2018_Comisións de servizo

R/0708/2018_Inmobles en Cataluña 

R/0755/2018_Subvencións a sindicatos por formación