Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Burofax Premium Online

Ideal para:

Online Certificado Urgente

Envíe os seus Burofaxes a través de Internet de forma urxente e con entrega baixo sinatura.

Este servizo utilízase para enviar de xeito urxente e seguro documentos relevantes que poidan requirir unha proba fronte a terceiros (entrega baixo sinatura). Ademais, é moi cómoda, xa que se realiza vía Internet.

  • Ámbito: España y Andorra.
  • Prazos: 24 horas. Os sábados, domingos e festivos están excluidos do cálculo.
  • Tarifa: Dende 7,60 € (IVE incluído).
Correos

Comercialízao

Este servizo utilízase para enviar de xeito urxente e seguro documentos que requiran dunha entrega fidedigna, que serve de proba fronte a terceiros, polo que sempre se entrega baixo sinatura do destinatario. Pódese acceder a este servizo dende esta mesma páxina en "Enviar Burofax Online".

Dende Oficinas de Correos ás doutra Administración ou a usuarios privados doutros países que dispoñan de terminais fax.

- Zona A: Europa, Turquía, Alxeria, Libia, Marrocos e Tunes.

- Zona B: Resto de países. (Consultar en oficina os países que o admiten).

Operativa Loxística:

Pódese enviar un Burofax dende esta páxina web en "Enviar Burofax Online":

  • Seleccione o documento que desexa enviar en formato PDF.
  • O seu documento só pode ter fontes válidas ou incrustadas (Ver aquí).
  • Seleccione os destinatarios dos seus Burofaxes e os valores engadidos que desexe contratar para cada un.
  • Pague con tarxeta de crédito, PayPal ou, se dispón de contrato, con cargo a este.

A entrega realízase:

  • No domicilio do destinatario.
  • En oficinas de Correos.
  • Apartado de Correos.

 

Garantías: Por demora imputable a Correos, devolvémosche a tarifa aboada.

 

Prazos de entrega: A entrega realizarase o mesmo día (para envíos admitidos antes das 13.00 e destinados a localidades con Unidades de Repartición Especial) e á mañá do día hábil seguinte (para outros envíos: os sábados, domingos e festivos están excluídos do cálculo).

Área de descargas

Si eres empresa y quieres que te hagamos una oferta personalizada, solicita información.

Burofax Premium Online
Tamén che pode interesar...