ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Notificaciones Administrativas

No disponible

Ideal per a:

Certificado Nacional Urgente

Amb constància legal, servei destinat exclusivament per a organismes públics.

Trameses certificades procedents d'organismes públics (amb lliurament sota signatura) que inclou prova de lliurament físic o electrònic i dos intents de lliurament al domicili, segons requeriment legal.

  • Àmbit: Nacional (España y Andorra).
  • Pes: Fins a 2 kg
  • Terminis: D'1 a 4 dies hàbils (en el 93% de les trameses).
  • Tarifa: Consultar amb els serveis comercials de Correos.
Correus

Lo comercializa

Producte indicat exclusivament per a organismes públics, entitats administratives i judicials que necessitin tenir constància que s’ha efectuat el lliurament de les seves comunicacions de caràcter legal. Són trameses certificades (lliurament sota signatura) i inclouen fins a dos intents de lliurament al domicili. Si el primer es va realitzar abans de les 15.00 hores, el segon serà sempre després d’aquesta hora, amb almenys 3 hores de diferència amb el primer (i viceversa). El segon intent serà dins dels tres dies següents al primer. D’aquesta manera, es compleixen els requisits que exigeix la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en vigor des del 2 d’octubre de 2016), que inclou també els serveis afegits de prova de lliurament com a garantia de recepció, mitjançant avís de recepció o prova de lliurament electrònic i gestió de lliurament de notificacions.

La contractació d'aquest producte inclou els serveis següents: Avís de rebut i Gestió de lliurament de notificacions.

Lliurament, a tot el territori nacional, del 93% de les trameses en 3 dies hàbils.

Per a trameses dipositades abans de les 16.00 hores en oficines amb torn de tarda o de les 14.30 hores en oficines amb horari només de matí.

En casos de trameses massives, els compromisos de terminis es fixaran d'acord amb el client.

Operativa logística.

Condicionament: A l'anvers de la tramesa ha de figurar una etiqueta que identifiqui el producte, "Notificación" i, a sota, en caràcters més petits, l'acte a què es refereixi (citació, requeriment, resolució) i la indicació "Expediente núm." o qualsevol altra expressió que identifiqui l'acte que cal notificar. Cada tramesa anirà identificada amb una etiqueta adhesiva que inclou un codi de barres.

Admissió: Els canals d'admissió d'aquestes trameses són:

  • Oficines de Correos.
  • Mitjançant fitxer electrònic.

Lliurament de les trameses: La característica fonamental, que identifica les trameses com a certificats, respecte al lliurament, consisteix que aquest sempre es fa sota signatura del destinatari o de la persona autoritzada, ja tingui lloc al domicili del destinatari o a l'oficina de Correos.

Les particularitats en el lliurament de les notificacions obeeixen les exigències de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel que fa a les comunicacions de l'Administració als particulars o interessats. Són:

  • D'una banda, l'exigència que les trameses incloguin l'avís de recepció o PEE, per complir el requisit de la constància fefaent de la seva recepció.
  • I, de l'altra, que incloguin un segon intent de lliurament a domicili en cas que el primer resulti fallit a una hora diferent del primer. Una vegada fets els dos intents sense èxit, Correos haurà de dipositar a la llista les notificacions, durant el termini establert, 7 dies naturals; per a això, es deixarà al destinatari un avís d'arribada al caseller domiciliari corresponent, en què constarà l'oficina, el termini de permanència de la notificació a l'oficina i les circumstàncies expressades relatives al segon intent de lliurament. Aquest avís es dipositarà a la bústia del domicili del destinatari.

No hi haurà un segon intent de lliurament quan la notificació sigui refusada o rebutjada per l'interessat o el seu representant, si té una adreça incorrecta, un destinatari desconegut, mort o causes de naturalesa anàloga que facin objectivament improcedent el segon intent de lliurament.

L'empleat de l'operador postal sempre haurà de fer constar la signatura i el número d'identificació a l'avís de recepció que, si escau, acompanyi la notificació i a l'avís d'arribada, si escau.

Totes les notificacions disposen gratuïtament de control i seguiment sobre el lliurament a la pàgina www.correos.es.

 

Si eres empresa y quieres que te hagamos una oferta personalizada, solicita información.

Notificaciones Administrativas
També et pot interessar...