Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Servizo de Rexistro Virtual Electrónico coa Administración (ORVE)

Servizo que permite a empresas o rexistro e envío instantáneo de documentos dixitalizados ás administracións públicas do noso país.

Envío de documentos dixitalizables, con destino a calquera Administración Pública do Estado español, que estea adherida a este servizo.

 • Ámbito: Nacional.
 • Prazos: Inmediato.
Correos

Comercialízao

É o servizo da Administración que permite ás empresas o rexistro e envío instantáneo de documentos dixitalizados ás administracións públicas do noso país. 

Envío de documentos dixitalizables, con destino a calquera Administración Pública do Estado español, que estea adherida a este servizo. 

Os documentos son remitidos á administración de destino en formato electrónico, unha vez escaneados e debidamente cotexados polos empregados de Correos.

Características físicas.

O proceso de cotexo e validación realizados polo empregado que realiza o rexistro, e avalado pola sinatura electrónica a través da aplicación, ademais do uso do formato e estrutura de datos das normas técnicas aplicables (NTI SICRES 3.0 e derivadas) e a resolución mínima requirida de 200 dpi garanten a validez da dixitalización.

 

Características do Servizo ORVE (Oficina de Rexistro Virtual Electrónico): 

 • Acceso universal á Administración.
 • Relación de confianza.
 • Facilidade.
 • Seguridade.
 • Aforro de tempo.
 • Trazabilidade.
 • Valor engadido.

Operativa Loxística:

Para enviar un documento a través deste servizo, o cidadán deberá acudir a unha Oficina de Correos co orixinal que desexa rexistrar e remitir a unha Administración Pública.

As oficinas de Correos serán meras transmisoras da documentación que presenten os cidadáns e empresas, polo que se limitan a deixar constancia da entrada destes na aplicación de rexistro e os remiten á Unidade da Administración competente, a través do servizo.

As oficinas de Correos non serán depositarias dos orixinais ou copias dos documentos presentados por un cidadán, por cuestións de seguridade e en cumprimento da LOPD.

O proceso de Rexistro Electrónico consta de 7 pasos:

1. Preparación: Nesta parte do proceso, verifícase que o formato no que se presenta a documentación fai viable o seu escaneo (encadernacións, clips, grampas, deterioración, etc.). Requiriranse as seguintes condicións para permitir o acceso ao servizo:

 • Documentos en formato A4, ao descuberto e con bordos lisos.
 • Os empregados de Correos non realizarán fotocopias de documentos de tamaño maior do A4 nin de calquera outro elemento que poida poñer en risco a veracidade do documento orixinal.
 • Non se admitirán documentos electrónicos.
 • Nas Oficinas de Correos non se manipulará ningún tipo de encadernación para deixar as follas soltas.
 • Non se dixitalizará ningún documento que, pola súa natureza ou estado, poida poñer en risco o propio documento no momento da dixitalización (papel cebola, cartón,...).
 • Nas Oficinas de Correos, todo documento presentado polos cidadáns será considerado como orixinal.
 • Os empregados das Oficinas non terán obriga de saber cando un documento está exento de dixitalización por natureza xurídica ou calquera outra.

2. Manipulación: Neste paso compróbase se o cidadán desexa acompañar documentación física ao rexistro electrónico, así como outros elementos non escaneables (CD, fitas, disquetes, etc.). En caso de que haxa elementos deste tipo, ofrecerase a posibilidade de remitir esta documentación ou obxectos físicos mediante o envío adxunto dunha carta certificada, á que se aplicarán as tarifas establecidas para ese produto. Adicionalmente e como valor engadido ao servizo, incorporarase o código CD de Correos no apartado comentarios do anexo do ficheiro adxunto en "Servizo de Rexistro Virtual Electrónico coa Administración (ORVE)" para que a administración de destino poida trazar o estado do devandito certificado.

3. Dixitalización: Unha vez preparado o documento que se vai rexistrar, procederase á súa dixitalización mediante os escáneres dispoñibles na oficina.

4. Cotexo: Unha vez dixitalizado o documento, revisarase o contido de todas as páxinas, para garantir a súa calidade, que sexan lexibles e que se corresponden fidedignamente cos orixinais presentados.

5. Cobramento: Procederase a realizar a facturación ao cidadán a través da aplicación de admisión de Correos, utilizando os conceptos e tarifas definidos para tal efecto.

6. Rexistro: Unha vez cotexado o documento accederase ao Portal "Rexistro Electrónico para as Administracións Públicas" do MINHAP, onde se rexistrará a documentación dixitalizada achegada polo cliente, no que se introducirán tanto os datos do cidadán ou empresa que rexistra, como os datos do organismo destinatario. Este rexistro será asinado electronicamente por Correos, que dá así garantía ao proceso de admisión do Rexistro.

7. Emisión de resgardo: Como proba do rexistro realizado, o cliente recibirá un resgardo oficial "Servizo de Rexistro Virtual Electrónico coa Administración (ORVE)" como certificación do rexistro realizado.

Si eres empresa y quieres que te hagamos una oferta personalizada, solicita información.