Com es prepara l’enviament

Quins objectes no estan permesos per a enviaments postals en el correu internacional?

Els objectes o documents la circulació dels quals no estigui permesa d’acord amb les lleis nacionals o internacionals aplicables per motius de seguretat, sanitat pública, utilitat general i protecció del servei postal universal.

L’embalatge haurà d’estar adaptat a la forma i a la naturalesa del contingut, de manera que no constitueixi un perill per als professionals que els manipulen, no sigui perjudicial per al transport ni pugui fer malbé o tacar altres trameses.

Hi ha diferents tipus de prohibicions aplicables als objectes enviats a través de Correos:

 • Les prohibicions universals www.upu.int/keepitsafe
  Les prohibicions pròpies dels diferents països derivades de la regulació nacional en matèria d’importacions;
  Les prohibicions aplicables pels serveis postals dels diferents països (relatives a les mercaderies la importació de les quals estigui autoritzada per llei però prohibida per la normativa postal).

Recorda que l’acceptació per part de Correos d’un enviament prohibit no t’allibera de la teva responsabilitat.

Per ajudar-te hem elaborat un llistat dels objectes que no estan permesos, independentment de la destinació del teu enviament. Tingues en compte que cada país pot tenir més objectes prohibits que no estiguin inclosos en aquest llistat, així que no t’oblidis de comprovar la normativa del país al qual enviïs la teva mercaderia. 

Llista d’objectes prohibits:

 • Els productes sotmesos a règim de reserva i no proveïts d’autorització especial per circular per la Xarxa Postal.
 • L’opi i seus derivats, la cocaïna i altres estupefaents i substàncies psicotròpiques, excepte si s’envien amb finalitats medicinals i acompanyats d’autorització oficial.
 • Les trameses l’embalatge o la coberta de les quals contingui textos o dibuixos que vulnerin qualssevol dels drets fonamentals de la persona.
 • Les trameses d’armes, d’acord amb el que estableix el Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes.
 • Les matèries explosives, inflamables i altres perilloses, tret de les biològiques peribles, intercanviades entre laboratoris oficialment reconeguts, i les radioactives dipositades per expedidors degudament autoritzats.
 • Els animals vius, sempre que no estiguin proveïts d’una autorització especial o no siguin intercanviats entre institucions oficialment reconegudes.
 • Els objectes el tràfic dels quals constitueixi un delicte.
 • Els que es determini en convenis internacionals dels quals Espanya formi part.

Des de Correos no assumim cap responsabilitat pels errors o omissions que hi pugui haver en aquest llistat. 

Mercaderies perilloses no admissibles:

Les trameses que continguin qualsevol dels productes o substàncies que a continuació es relacionen tenen prohibida la circulació per la xarxa postal

 • Explosius: focs artificials, petards, municions, pólvora o bengales.
 • Gasos comprimits: encenedors, tancs de busseig, càmping gas, aerosols o extintors.
 • Líquids inflamables: encenedors de benzina, líquids per a encenedor, pintures a l'oli, substàncies adhesives o perfums inflamables.
 • Substàncies inflamables: fòsfors (llumins) o carbons.
 • Substàncies oxidants: químics generadors d'oxigen, peròxids o pólvores blanquejadores.
 • Substàncies tòxiques o infeccioses: pesticides, químics agrícoles, compostos de mercuri, bacteris o virus.
 • Matèries radioactives.
 • Matèries corrosives: bateries humides, mercuri (termòmetres) o àcid clorhídric.
 • Altres: productes magnetitzats, motors o diòxid de carboni sòlid (gel sec).

Mercaderies perilloses admissibles:

 • Bateries d'ió o liti: instal·lades en un equip (ONU 3481) segons la instrucció d'embalatge 967. Màxim 4 piles (=< 20 wh) o 2 bateries (=< 100 wh) en un sol paquet.
 • Bateries de metall liti: instal·lades en un equip (ONU 3091) segons la instrucció d'embalatge 970. Màxim 4 piles (=< 1 g) o 2 bateries (=<2gr.).

Restriccions particulars vinculades al caràcter sensible de les mercaderies:

Independentment del seu origen o destinació, algunes mercaderies estan sotmeses a restriccions de circulació pel seu caràcter sensible. La Duana és l’encarregada d’aplicar les normes nacionals i internacionals corresponents en col·laboració amb altres administracions.

Aquestes mercaderies hauran d’anar acompanyades de documents específics:

 • Llicències.
 • Certificats.
 • Autoritzacions d’importació o exportació.

Aquests documents s’hauran de presentar a l’Administració en el moment del despatx duaner o en qualsevol control no programat de les autoritats duaneres. Els tràmits dels enviaments que continguin mercaderies subjectes a mesures de restricció o a qualsevol altra formalitat concreta, els haurà d’efectuar el mateix remitent o un representant seu.

Com embalar la meva tramesa de manera adequada?

Tu tries l’embalatge perfecte.  Si disposes d’un embalatge a casa i vols donar-li una segona vida, t’ajudem a reutilitzar-lo. Per fer que ela teva tramesa sigui sostenible, només hauràs de  seguir aquestes recomanacions:

1.    Retira totes les etiquetes antigues que pugui tenir la teva capsa,  i assegura’t que el contingut de la teva tramesa es trobi segur, revisant  que l’embalatge no tingui esquerdes  ni desperfectes  que suposin un risc per a la tramesa.

2.    Adapta el contingut i utilitza amortiment si el necessites, com per exemple paper de diari utilitzat, evitarà que es mogui a l’interior i el protegirà durant el transport.

3.    Finalment, és el moment d’assegurar la teva tramesa amb un bon tancament i escriure a la solapa les dades del remitent i destinatari.

Però no et preocupis, si no disposes d’embalatge per reutilitzar... Tenim un munt d’embalatges respectuosos amb el medi ambient a la nostra Botiga en Línia i a totes les oficines de Correos!

Tingues en compte també que, en qualsevol cas, necessitem que la mida s’ajusti a aquestes mesures:

Com a màxim:

 • Caixa: Llargària+Alçària+Amplària= 210 cm, sense que la dimensió més gran superi els 120 cm.
 • Rotlle o tub: Llargària = 120 cm. Diàmetre = 30 cm.

Si vols enviar un paquet una mica més gran, no et preocupis, afegeix un màxim extra per un petit suplement:

 • Llarg + Alt + Ample = 270 cm per un 35% més. 
 • Cap de les mesures no pot superar els 170 cm per un 35% més.

O afegeix les dues dimensions extres per un 70% més.

Com a mínim:

Caixa: 15 x 10 cm

Rotlle o tub: les dimensions que permetin adherir-hi una etiqueta de 10 x 14,5 cm.

I que no superi els 30 kg de pes real! 

El pes volumètric ja el calculem nosaltres.

Ja només falta que ens diguis on vols que el portem:

 • Domicili: dos intents de lliurament sota signatura. Si no es pot lliurar, estarà disponible durant 15 dies a l’oficina més pròxima. Opció de lliurament per a clients particulars i amb contracte, i l’única possible per a trameses a Portugal (peninsular).
 • Oficina triada: s’envia a l’oficina que triïs i que ha de tenir punt de lliurament de paqueteria, on estarà disponible durant 15 dies. Quan arribi, avisem el destinatari mitjançant l’app de Correos, per correu electrònic o per SMS i enviem diversos recordatoris en cas que no es reculli.
 • Oficina més pròxima: lliurament a l’oficina de Correos més pròxima al domicili indicat, on el destinatari disposarà de 15 dies per recollir-la. Enviem fins a dos avisos d’arribada mitjançant l’app de Correos, per correu electrònic o SMS (el segon, al cap de 5 dies).
 • Citypaq lliurament en un dels armariets intel·ligents de Correos situats per tota la ciutat i disponibles a qualsevol hora del dia. 

Recorda: És important que les teves dades i les del destinatari siguin en un lloc visible sobre l’embalatge. 

I recorda que pots generar l’etiqueta i pagar la tramesa per agilitar el tràmit.