Paq Premium

Envío adaptado a ti, onde e cando o necesites.

Dende

14,59 €

ENVIAR
Paq Premium Dende 14,59 € ENVIAR

Servizos adicionais

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Xustificante dixital da entrega certificada.
MÁIS INFO

Entrega exclusiva ao destinatario

O envío só pode entregarse ao destinatario e sempre tras identificar a súa identidade. Non se admite a entrega a entidades ou empresas nin a terceiras persoas, malia contar con autorización asinada. Existe a opción de incluír dous destinatarios.

Reembolso

Recibe o cobramento dos teus envíos de xeito máis seguro, sinxelo e fiable. Dende Correos reembolsámosche a cantidade aboada previamente polo destinatario e que aparece no envío.

Seguros

Asegura aínda máis os documentos ou mercadorías máis importantes.
MÁIS INFO
Describe os teus envíos
Rexistra o conxunto de destinatarios aos que queres enviar os paquetes e indica se desexas incluír algún servizo engadido.
Realiza o pagamento con tarxeta bancaria, PayPal, a través dunha das nosas oficinas, mediante un contrato con Correos ou enviando o paquete nun sobre prepagado.
Imprime as etiquetas que identifican os paquetes antes de xestionar a súa recollida ou de levalos a unha das nosas oficinas.

Información do produto

Descrición

Sabemos que precisas entregas urxentes e eficientes, por iso o Paquete Premium é a opción perfecta para a distribución dos teus envíos:
 • A medida: adaptado ás túas necesidades, aseguramos a entrega cando e onde precise.
 • Con garantías: dous intentos de entrega en domicilio baixo sinatura e en prazo garantido. Tamén dispoñible entrega en oficinas de Correos ou Citypaq. Se non se pode realizar, deixaremos un aviso na caixa de correo coa oficina indicada para recollelo durante 15 días. Se non cumprimos os prazos, devolvémosche a tarifa aboada.
 • Inclúe Modify: modifica doadamente a entrega do teu envío dende un ordenador ou móbil para axustala ás túas necesidades en tempo real. Ademais, elixe se o destinatario tamén pode facer cambios e que modificacións pode realizar. Esta opción está dispoñible para todos os envíos de paquetería nacional con entrega domiciliaria.
 • Pola túa tranquilidade: inclúe aviso de chegada vía APP de Correos, email e/ou SMS, aos destinatarios.
 • Preto de ti: para envíos nacionais, Andorra e Portugal (peninsular).

Detalles de envío

Ti elixes a embalaxe perfecta. Podes comprar un montón de produtos dispoñibles na nosa Tenda Online e en todas as oficinas de Correos!

Iso si, necesitamos que o tamaño se axuste a estas medidas:

Como máximo:

 • Caixa: Longo + Alto + Ancho = 240 cm, sen que ningunha supere os 120 cm.
 • Rolo ou tubo: o longo non pode superar os 120 cm e o diámetro 30 cm.

Se queres enviar algo máis grande, non te preocupes, engade un Máximo Extra por un pouco máis de custo:

 • Longo + Alto + Ancho = 300 cm por un 35 % máis.
 • Ningunha das medidas pode superar os 240 cm por un 35 % máis.

Ou engade as dúas dimensións extra por un 70 % máis.

Como mínimo:

 • Caixa: 10 x 14,5 cm.
 • Rolo ou tubo: as dimensións que permitan adherir unha etiqueta de 10 x 14,5 cm. E que non supere os 2 kg!

E que non supere os 30 kg de peso real! 

O peso volumétrico xa o calculamos nós.

Xa só queda que nos digas onde queres que o levemos:

 • Domicilio: dous intentos de entrega baixo sinatura. Se non se pode realizar, estará dispoñible durante 15 días na oficina máis próxima. 
 • Oficina elixida: envío á oficina que elixas e que debe ter punto de entrega de paquetería, onde estará dispoñible durante 15 días. Avisamos o destinatario da súa chegada mediante a APP de Correos, email e/ou SMS, e enviamos varios recordatorios en caso de non se producir a recollida.
 • Citypaq: entrega nun dos armarios intelixentes de Correos situados por toda a cidade e dispoñibles a calquera hora do día (consultar horarios en web e APP). 

É importante que os teus datos e os do destinatario estean nun lugar visible sobre a embalaxe.

E lembra que podes xerar a etiqueta e pagar o envío para axilizar o trámite.

Que é o peso volumétrico?

Garantías e prazos de entrega

Se o teu envío sofre algunha incidencia ao chegar ao seu destino, dende Correos indemnizámoste. Se prefires que a compensación sexa cobrada polo destinatario, deberás presentarnos unha autorización asinada.

Sabemos que confías en nós e este é o noso xeito de agradecercho:

Condicións dos servizos paquetería nacional

Garantías Nacionais:

Por demora:

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 21 días, dende a data de entrega do envío.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada.
 • Condicións: os prazos de entrega só se cumprirán se a admisión se realizou antes das 16:00. En caso de non ser así, o prazo poderá incrementarse en 1 día.
 • Nos envíos con destino ou orixe a Andorra, Canarias, Ceuta e Melilla, non se contabilizará o tempo destinado á tramitación aduaneira.
Por deterioración:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: nos seguintes 7 días naturais á entrega.
 • Indemnización: 6.67 € por kg facturado (6.43 € por kg facturado para envíos admitidos en 2022). 
 • A indemnización mínima é de 40 € só para o Paq Premium e clientes sen contrato. É dicir, se o cálculo da suma da  indemnización (segundo a formula anterior) máis a tarifa é inferior a 40 €, a indemnización ascenderá a 40 €. 
 • Condicións: para este tipo de incidencias realizarase unha peritaxe co fin de determinar o importe a pagar pola deterioración sufrida.
 • Documentos para achegar: podemos solicitarche fotos da embalaxe e o contido deteriorado para comprobar o dano e se a embalaxe é axeitada para garantir a integridade deste. Durante a admisión, o noso persoal pode asesorarte sobre como preparar o teu envío e ofrecerche a embalaxe máis axeitada.
 • No caso de reclamación dun envío deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
 • Os clientes con contrato recibirán as indemnizacións segundo as condicións fixadas neste.
Por extravío:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 1 ano, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: 6.67 € por kg facturado (6.43 € por kg facturado para envíos admitidos en 2022) máis a devolución de tarifa. 
 • A indemnización mínima é de 40 € só para o Paquete Premium e clientes sen contrato. 
 • Se o envío leva Valor Declarado ou Seguro a todo risco, cuxa cobertura máxima son 6.000 €, a indemnización consistirá na devolución da tarifa máis o Valor Declarado ou Seguro. 
 • Os envíos regulados pola LCTTM (Lei de Contratación de Transporte Terrestre de Mercadorías) levan seguro asociado polo que, en caso de sinistro, se aboará a menor das seguintes cantidades:
  • Polo valor declarado.
  • Por reposición do obxecto extraviado.
  • Por reparación do obxecto danado.
 • Documentos para achegar: no caso de reclamación dun envío extraviado, deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
 • Os clientes con contrato recibirán as indemnizacións segundo as condicións fixadas neste.

Iso e entregar o teu envío o máis rápido que poidamos.

Localiza a túa oficina de Correos máis próxima e tráenos o teu envío, levámolo en 1 - 2 días dependendo da orixe e destino.

Elixe a franxa horaria na que queres que entreguemos o teu paquete:

 • De 9:00 a 12:00
 • De 12:00 a 15:00
 • De 15:00 a 18:00
 • De 18:00 a 21:00

(Non esquezas que esta opción só está dispoñible en capitais de provincia e localidades que dispoñen de quenda de repartición de tarde).

Para que estea entregado o día que o precises.

Ti pos a data no noso calendario e gardamos o envío ata que chegue o momento de levalo ao seu destino. 

Prezo

Consulta a túa tarifa aquí ou nas oficinas de Correos.

O que precisas saber para enviar un paquete