Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest avís legal estableix les condicions d’ús del lloc web “www.correos.es” que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant, “Correos”), amb domicili social al carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya), CIF número A83052407, i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 16665, Llibre 0, Foli 20, Secció 8, Full M-284323, inscripció 1a (dades registrals del nom de domini “correos.es”: Inscripció 1/M al full, secció, foli, llibre i tom indicats abans) posa a disposició dels usuaris d’Internet. 

Correos està habilitat per prestar serveis postals de conformitat amb el que preveu la Llei 43/2010, de 30 de desembre, dels drets dels usuaris i del mercat postal i per prestar serveis de telecomunicacions de conformitat amb la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.

Per establir una comunicació directa i efectiva, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari  o mitjançant el telèfon 915 197 197. Si es tracta de serveis de caràcter bàsic d’interès general: postal, transport i financer, el telèfon a la vostra disposició és el 900 400 004. 

També podeu consultar la pàgina d’Atenció al Client.

Acceptació

L’accés al lloc web www.correos.es atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís legal.

El contingut d’aquest d’avís legal pot patir modificacions, per la qual cosa la seva acceptació per part de l’usuari serà respecte de la versió de l’avís legal publicat per Correos en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc web.

La utilització de certs serveis oferts a través del lloc web www.correos.eses pot trobar sotmesa a condicions particulars que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin aquest Avís legal. L’accés a aquests serveis implica l’acceptació de les condicions particulars establertes. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les condicions particulars de servei cada vegada que hi accedeixi.

L’accés al lloc web www.correos.es està igualment sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions que Correos posi en coneixement de l’usuari que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest Avís legal.

Subscripció de serveis

Amb caràcter general, l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun dels serveis que s’ofereixin a través del lloc web pot estar condicionat al previ emplenament del formulari de subscripció o inici de sessió. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el/s formulari/s de subscripció. L’usuari es compromet i es responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real.

Les tarifes recollides al web en el concepte “Des de” corresponen a tarifes sense impostos inclosos. 

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer ús de les utilitats i/o serveis oferts per Correos a través del lloc web www.correos.es de conformitat amb la llei, aquest Avís legal, les condicions particulars publicades per a certs serveis i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareixen al lloc web i identifiquin Correos són propietat d’aquesta societat. Així mateix, els drets d’explotació de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web corresponen a Correos, tal com consta en el “copyright”, per la qual cosa l’usuari no els podrà utilitzar més enllà del que sigui imprescindible per a l’accés a les utilitats i als serveis subministrats a través del lloc web, tret d’autorització expressa de Correos.

L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, fer actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del lloc web, incloses les marques, els noms comercials o els signes distintius, tret que tingui l’autorització del titular dels drets, ni a suprimir, manipular o alterar de qualsevol manera el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets.

L’usuari s’ha d’abstenir d’obtenir o intentar obtenir els continguts fent servir per a això mecanismes diferents dels que, si escau, s’hagin posat a la seva disposició o, generalment, dels que es facin servir habitualment per Internet, sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.

Per accedir a la informació continguda en el lloc web i fer ús dels serveis oferts, els menors d’edat han d’obtenir prèviament un permís dels seus pares, tutors o representants legals.

La responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis a què accedeixen els menors d’edat correspon a les persones a càrrec de les quals es troben. Com que a través d’internet és possible accedir a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s’informa els usuaris de l’existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts a què poden accedir els menors.

Utilització de galetes

CORREOS us informa que durant la navegació pel portal s’utilitzen galetes. Les galetes són arxius o dispositius que es descarreguen a l’ordinador, el telèfon intel·ligent o la tauleta de l’usuari quan accedeix a determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació de l’equip terminal. Entre altres funcions, permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari, a fi de millorar el servei ofert.

L’usuari pot reconfigurar les seves preferències quant a les galetes, prestar el seu consentiment a l’ús de galetes o revocar-lo en qualsevol moment per mitjà del navegador, permetent, restringint, bloquejant o esborrant les galetes utilitzades des del nostre lloc web.

Per a més informació sobre l’ús de les galetes en aquest web, podeu consultar la nostra la Política de galetes.

Exclusió de responsabilitat i límit de garanties

Les dades, textos, informacions, plecs de condicions, gràfics o vincles publicats al lloc web www.correos.es són recopilats amb efectes merament informatius per a totes les persones interessades sense que el seu accés generi cap relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i Correos. En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, prevaldrà aquesta darrera. S’adverteix l’usuari que, abans de fer qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, verifiqui la informació obtinguda posant-se en contacte amb el Departament d’Atenció al Client

Tot això excepte aquells serveis la contractació dels quals s’ofereixi a través del lloc web i el seu accés estigui subjecte a condicions particulars publicades per Correos i acceptades per l’usuari.

Correos exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenació jurídica, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis produïts o que es puguin produir en el futur, per defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al web. Els enllaços i l’hipertext que, si s’escau, possibilitin l’accés a través del lloc web a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Correos, per la qual cosa aquesta societat no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que es poguessin derivar d’aquesta informació.

Correos no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en aquest. Tampoc no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials registrades o no que, no sent propietat de Correos, apareguin en el lloc web.

Correos no garanteix la continuïtat del funcionament i la disponibilitat del lloc web; no obstant això, i tant com pugui, advertirà de les interrupcions que conegui amb caràcter previ.

Correos no controla ni garanteix l’absència de virus ni de cap altre element en els serveis prestats per tercers als quals l’usuari accedeixi a través del lloc web, que puguin produir fallades o alteracions en el seu programari o maquinari, documents i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. 

Protecció de dades de caràcter personal

La navegació a través de la nostra pàgina web no requereix el registre previ. No obstant això, quan visiteu la nostra pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen, de manera estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc. D’altra banda, certes funcionalitats i/o serveis de la nostra pàgina web exigeixen que faciliteu informació addicional a través del corresponent formulari (p. ex. el nom i cognoms, l’adreça postal o electrònica de contacte, el telèfon...). Correos tractarà les vostres dades de caràcter personal d’acord amb les condicions publicades a la Política de Privacitat Web i, si escau, a la Política de Protecció de Dades que resulti aplicable als diferents serveis sol·licitats.

Legislació i jurisdicció

La legislació aplicable al contingut del lloc web serà l’espanyola i la jurisdicció, els jutjats i tribunals competents a Espanya.

REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de serveis digitals)

En compliment del REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de serveis digitals), es facilita el següent enllaç com a punt de contacte únic per a autoritats i organismes.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de serveis digitals), es facilita el següent enllaç per a la comunicació de continguts il·lícits que preveuen els articles 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de serveis digitals), es facilita el següent enllaç per a la comunicació de continguts il·lícits que NO preveuen els articles 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE.