Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

El present avís legal establix les condicions d’ús del lloc web “www.correos.es" que la Sociedad Estatal Correos i Telégrafos, SA (d’ara endavant, Correos), amb domicili social en la Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya), CIF número A83052407, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom16.665, Lllibre 0, Foli 20, Secció 8, Full M-284323, Inscripció 1a (dades registrals del nom de domini "correos.es": Inscripció 1/M al Full, Secció, Foli, Llibre i Tom anteriorment indicats), posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Correos està habilitada per a prestar servicis postals de conformitat amb el previst en la Llei 43/2010, de 30 de desembre dels Drets dels Usuaris i del Mercat Postal i per a prestar servicis de telecomunicacions de conformitat amb la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.

Per a establir una comunicació directa i efectiva, consulte les pàgines d'Atenció al client

 

Acceptació

L’accés al lloc webwww.correos.esatribuïx la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions incloses en este Avís legal.

El contingut d'este Avís legal pot tindre modificacions, per la qual cosa la seua acceptació per part de l’usuari serà respecte de la versió de l’Avís legal publicada per Correos en el moment en què l’usuari accedisca al lloc web.

L'ús de certs servicis oferits a través del lloc webwww.correos.espot trobar-se sotmesa a condicions particulars que, segons els casos, substituïsquen, completen i/o modifiquen este Avís Legal. L’accés als esmentats servicis implicarà l’acceptació de les condicions particulars establides per ells. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars de servici cada vegada que accedisca a este.

L’accés al lloc webwww.correos.eses troba igualment sotmés a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per Correos que substituïsquen, completen i/o modifiquen este Avís legal.

 

Subscripció de servicis

Amb caràcter general, l’accés a les utilitats del lloc web no exigix prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun dels servicis que s’oferisquen a través del lloc web pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció. A este efecte, l’usuari garantix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comunique en omplir el/els formulari/s de subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantindre tota la informació facilitada de manera que responga, en cada moment, a la seua situació real.

Les tarifes recollides al web en el concepte "Des de" corresponen a tarifes sense impostos inclosos. 

 

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer ús de les utilitats i/o servicis oferits per Correos a través del lloc webwww.correos.esde conformitat amb la llei, este Avís legal, les condicions particulars publicades per a determinats servicis i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web i identifiquen a Correos són propietat d’esta Societat. Tanmateix, els drets d’explotació de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web corresponen a Correos, tal com consta en el “copyright”, pel que no podran ser utilitzats per l’usuari més enllà de les tasques imprescindibles per a l’accés a les utilitats i servicis subministrats a través del lloc web, tret d’autorització expressa de Correos.

L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, fer actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del lloc web, incloent-hi marques, noms comercials o signes distintius, tret que compte amb l’autorització del titular dels drets, ni a suprimir, manipular o alterar de qualsevol manera el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets.

L’usuari s’ha d’abstindre d’obtindre o intentar obtindre els continguts mitjançant mecanismes diferents dels quals, si escau, s’hagen posat a la seua disposició o, en general, dels quals es facen servir habitualment a Internet sempre que estos últims no comporten un risc de dany o inutilització del lloc web i /o els seus continguts.

Per a accedir a la informació continguda en el lloc web i fer ús dels servicis oferits, els menors d’edat han d’obtindre prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

La responsabilitat en la determinació dels continguts i servicis a què accedixen els menors d’edat correspon a les persones el càrrec de les quals es troben. Com a través d’Internet és possible accedir a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s’informa els usuaris de l’existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts a què poden accedir els menors.

 

Ús de galetes

CORREUS informa que durant la navegació pel Portal s’utilitzen “galetes”, que són xicotets fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques o preferències de navegació de l’usuari. Estes “galetes” s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador concret (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l’usuari. En cap cas no poden llegir informacions emmagatzemades a l’ordinador, i servixen exclusivament per a finalitats internes, com la personalització de la navegació i la generació d’estadístiques d’accés a este lloc web que ens permeten millorar els servicis oferits en ell. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a rebre avisos en pantalla de la recepció de galetes, decidir sobre la seua acceptació i impedir la instal·lació de galetes al seu disc dur, si escau. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar esta informació.

 

Exclusió de responsabilitat i límit de garanties

Les dades, textos, informacions, plecs de condicions, gràfics o vincles publicats en el lloc webwww.correos.es, es recopilen amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en ells sense que el seu accés genere relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i Correos. En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, prevaldrà esta última. S’advertix a l’usuari que, abans de realitzar qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, verifique la informació obtinguda posant-se en contacte amb el departament d'Atenció al client

L’anterior tret d’aquells servicis la contractació dels quals s’oferisca a través del lloc web i el seu accés estiga subjecte a condicions particulars publicades per Correos i acceptades per l’usuari.

Correos exclou, sempre que ho permeta l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjuís produïts o que puguen produir-se en el futur, per defectes tècnics, siga quina siga la seua naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al web. Els enllaços i hipertext que, si escau, possibiliten l’accés a través del lloc web a prestacions i servicis oferits per tercers, no pertanyen ni es troben baix el control de Correos, pel que esta Societat no es fa responsable ni de la informació continguda en ells ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se de l’esmentada informació.

Correos no es fa responsable de l’incompliment de cap norma aplicable en què puga incórrer l’usuari durant l'accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en ella. Tampoc no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials registrades o no que, encara que no són propietat de Correos, apareguen en el lloc web.

Correos no garantix la continuïtat del funcionament i la disponibilitat del lloc web. No obstant això, i en la mesura possible, advertirà de les interrupcions que conega amb caràcter previ a què es presenten.

Correos no controla ni garantix l’absència de virus ni de cap altre element en els servicis prestats per tercers als que l’usuari accedisca a través del lloc web, que puguen produir errors o alteracions en el seu programari o maquinari, documents i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

Protecció de dades de caràcter personal

La navegació a través de la nostra pàgina web no requerix el seu registre previ. No obstant això, quan vosté visita la nostra pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen, de forma estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc. D’altra banda, certes funcionalitats de la nostra pàgina web exigixen que facilite informació addicional a través del corresponent formulari (p. ex. el seu nom i cognoms, adreça postal o electrònica de contacte, telèfon...). Correos tractarà les seues dades de caràcter personal d'acord amb les condicions publicades en laPolítica de privacitat Webi, si escau, a la Política de protecció de dades que resulte aplicable als diferents servicis sol·licitats.

 

Legislació i jurisdicció

La legislació aplicable al contingut del lloc web serà l’espanyola, i la jurisdicció, els Jutjats i Tribunals competents a Espanya.